Janina Wiciejewska-Pochopień – Pejzaż kosmiczny

Geometryczne motywy w malarstwie zdobywczyni Złotego Medalu Bielskiej Jesieni w 1968 roku – obrazy z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA.

Prezentowane na wystawie w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA obrazy Janiny Wiciejewskiej-Pochopień  pochodzą z cyklu „Pejzaż kosmiczny” (1967–1968). Są to abstrakcje geometryczne z motywami kul, półkul i kulistych kształtów w wysublimowanych pastelowych barwach.
Jeden z obrazów tej serii zdobył główną nagrodę podczas jednej z pierwszych wystaw Bielskiej Jesieni – był to Złoty Medal oraz I Nagroda Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach VI Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Jesień Bielska 1968”, prezentowanej w Pawilonie Wystawowym ZPAP w Bielsku-Białej (po rozbudowie parterowego pawilonu jest to obecna Galeria Bielska BWA).
Nagrodzona praca pt. „Pejzaż kosmiczny nr VII”  została zakupiona bezpośrednio od autorki do zbiorów Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej (ob. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) w 1989 roku. Obraz prezentowany jest w stałej ekspozycji muzeum – Galerii Współczesnej Sztuki Bielsko-Bialskiego Regionu, w jego głównej siedzibie – zamku ks. Sułkowskich.

Pięć obrazów artystki z serii „Pejzaż kosmiczny” Galeria Bielska BWA zakupiła do swojej Kolekcji Sztuki w 2014 roku, wykorzystując fundusze pochodzące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jadwiga Wiciejewska-Pochopień. Urodzona 6 lutego 1927 roku w Kolonii Gródek na Lubelszczyźnie; zmarła 12 listopada 2020 roku w Krakowie. Absolwentka pierwszego rocznika dwuletniego Liceum Plastycznego w Zamościu (matura w 1949 roku). W latach 1949–1954 studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z malarstwa uzyskała w 1955 roku w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Jest członkiem ZPAP od 1955 roku. Twórczość w dziedzinie malarstwa.
Przez wiele lat związana z Bielskiem-Białą. W latach 1960–1984 była nauczycielem przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Odznaczona Srebrną odznaką Zasłużonemu za działalność kulturalną woj. katowickiego (1972) oraz odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki (1980). W 1975 roku otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Brała udział w licznych wystawach oddziałowych, okręgowych i ogólnopolskich Związku Polskich Artystów Plastyków, m.in.: „25 lat plastyki w woj. katowickim” w Bytomiu (1969); „25 lat ZPAP w Bielsku-Białej” (1970); Ogólnopolskich Wystawach Malarstwa „Bielska Jesień” (1968, 1969, 1970 i 1971); Wystawie prac Nauczycieli PLSP w Bielsku-Białej (1974), Wystawie Sztuki w Galerii Bielskiej BWA (2000). W 2015 roku w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA prace Janiny Wiciejewskiej-Pochopień prezentowane były w cyklu ukazującym obrazy laureatów Złotych Medali najstarszych edycji konkursu Bielska Jesień.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA >>