Kochajmy naszych artystów cd. 75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej

Jubileuszowa wystawa prac ponad stu artystów, to propozycje rozpoznawalne, o utrwalonej stylistyce, ale też często zaskakujące zmienionym punktem widzenia czy nową formą wyrazu.

Wystawa „Kochajmy naszych artystów” zorganizowana została wspólnie przez Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, Galerię Bielską BWA i Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Pierwsza odsłona wystawy odbyła się w 2015 roku, gdy bielski związek obchodził jubileusz 70-lecia działalności. Obecna wystawa z okazji 75-lecia bielskiego ZPAP jest kontynuacją projektu, co odzwierciedla tytuł z dopiskiem cd.: „Kochajmy naszych artystów cd.”
Wystawa objęta została patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego i Prezesa Zarządu Głównego ZPAP Janusza Janowskiego.

logotyp ZPAPBielski związek zrzesza obecnie nieco ponad stu artystów kilku pokoleń. Zarządem Okręgu ZPAP od 2012 roku kieruje prezes Mirosław Mikuszewski – plastyk, projektant form przemysłowych, a wspomaga go obecnie Mateusz Taranowski, artysta młodszego pokolenia, zajmujący się fotografią cyfrową, projektowaniem, komunikacją wizualną i grafiką. Inicjatorką jubileuszowych obchodów działalności bielskiego ZPAP była – zarówno w 2015, jak i 2020 roku – Krystyna Stec, szefowa biura ZO ZPAP oraz Galerii PPP.

Historia ZPAP rozpoczyna się w latach 40. XX wieku. W kolejnych dekadach środowisko mocno integrowało się, co zaowocowało budową Pawilonu Wystawowego w 1960 roku, w którym koncentrowała się działalność wystawiennicza, popularyzatorska i edukacyjna prowadzona przez ZPAP. W budynku dawnego parterowego pawilonu, położonego przy głównej arterii miasta – po rozbudowie w latach 80. XX wieku – mieści się do dziś Galeria Bielska BWA.

Teresa Dudek Bujarek, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej:
Pierwszą siedzibą związku, przez 15 lat, był zamek książąt Sułkowskich. Plastycy tu mieli biuro, pracownie, organizowali wystawy i inne wydarzenia, następnie przez kolejnych 18 lat – do 1978 roku – artyści urzędowali w Pawilonie, przekształconym w 1972 roku w filię katowickiego BWA, a od 1976 już nie zarządzali Pawilonem, ponieważ po likwidacji filii (1975) nowo powstały bielski Urząd Wojewódzki powołał nową instytucję kultury czyli Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. ZPAP jeszcze przez dwa lata miało w Pawilonie swoje biura, ale nie odpowiadało za program merytoryczny.

Z okazji jubileuszu galeria pokaże dużą wystawę dzieł bielskich artystów, według koncepcji Agaty Smalcerz, kuratorki wystawy, w aranżacji Krzysztofa Morcinka.

Agata Smalcerz:
Wystawa w 2020 roku w Galerii Bielskiej BWA jest prezentacją aktualnych prac członków Związku, których obecnie jest ponad stu. Cieszy ponowne spotkanie ze światami wykreowanymi przez ciekawe osobowości artystyczne. Będą to propozycje rozpoznawalne, o utrwalonej stylistyce, ale też często zaskakujące zmienionym punktem widzenia czy nową formą wyrazu. Obok artystów z bogatym dorobkiem, pojawiają się młodzi, a spośród technik artystycznych, zapewne wszystkie będą miały swoje reprezentacje. Cykliczne wystawy środowiskowe mają swoje minusy, nie można na nich pokazywać dużych zestawów prac, należy liczyć się z obecnością w salach ekspozycyjnych prac wielu innych artystów. Jednak mają też ogromną wartość poznawczą, widzom dają możliwość obejrzenia tego, co aktualnie tworzą miejscowi artyści, a samym uczestnikom wystawy – okazję spotkania się, porównania własnych dokonań, wymiany myśli i pomysłów. Ponadto po raz pierwszy planowana jest aukcja i sprzedaż prac podczas finisażu wystawy. Oby przyniosły dobre rezultaty!   

Mirosław Mikuszewski, prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Bielsku-Białej:
Związek w Polsce moim zdaniem ma się nie najlepiej. Kurczą się zasoby odzyskane po stanie wojennym. Status artysty plastyka nijak nie przystaje do obecnych realiów. W odróżnieniu od większości „wolnych zawodów”, płacimy za swój warsztat, wystawy, katalogi. Ubezpieczenia i podatki nie przystają do specyfiki działalności. Rynek sztuki prawie nie istnieje.
W Bielsku-Białej jest lepiej. Dogadujemy się na ogół z miastem i instytucjami kultury. To, co udaje nam się robić, wydaje się potrzebne. Comiesięczna wystawa – bezpłatna dla członków związku – integruje nasze środowisko, pozwala na regularne prezentacje tutejszych artystów, spotkania z mieszkańcami i przyjaciółmi. Działa też galeria sprzedażna. Nasza aktywność przyciąga i po długiej przerwie przyłączyło się do nas 16, nie tylko młodych, artystów.
To, co udało nam się zrobić, to dzięki aktywności i pracy zaledwie kilku osób.
Krystyny Stec, obecnej w życiu związkowym już od lat 70. i niezwykle aktywnej do dziś.
Mateusza Taranowskiego, na którego zawsze można liczyć.
Teresy Sztwiertni i Joli Hermy-Pasińskiej, stale wspierających nasze działania.
Piotra Wisły, niestrudzenie projektującego świetne katalogi.
Teresy Dudek Bujarek, rzetelnie badającej i opisującej naszą historię.
DZIĘKUJĘ.


Nie brak artystów plastyków zrzeszonych w ZPAP wśród ludzi kultury  nominowanych do corocznej Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej IKAR. W ostatniej edycji, IKARA 2019 za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki otrzymał Tadeusz Moskała, artysta znany z tworzenia prac w konwencji 6D, łączących trójwymiarową przestrzeń rzeczywistą z przestrzenią urojoną, od ponad 50 lat członek i działacz ZPAP, wcześniej wielokrotnie nominowany do nagrody. W edycji 2019 nominacje do IKARA otrzymali także Waldemar Lesiak i Piotr Wisła, znani artyści, których prace można było ostatnio podziwiać na dużych monograficznych wystawach. W ostatnich pięciu latach wśród nominowanych i laureatów IKARA znaleźli się także Michał Kliś, Zdzisław Kudła (IKAR 2016), Barbara Nachajska-Brożek i Mirosław Mikuszewski.

Główne wydarzenia 75-lecia pod wspólnym tytułem „Kochajmy naszych artystów cd.”, nawiązującym do znanego sprzed pięciu lat hasła, odbywać się będą w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej oraz w prowadzonej przez plastyków Galerii PPP, usytuowanej w zabytkowej kamienicy przy Rynku 27 – siedzibie ZPAP.

Teresa Dudek Bujarek, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej:, „Wystawnik” nr 1 (30) styczeń 2020:
Jednym z pomysłodawców utworzenia struktur ZPAP w mieście u stóp Klimczoka i Szyndzielni (wówczas Oddziału w Bielsku), jego pierwszym i wieloletnim prezesem był Jan Chwierut (1901–1973), współorganizator I Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki Województwa Śląsko-Dąbrowskiego, otwartej 14 kwietnia 1946 r. w zamku książąt Sułkowskich w Bielsku. Sporyszanin z urodzenia, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, mieszkaniec Bielska w latach 1932–1950, pedagog z zamiłowania, który swoimi pasjami zarażał uczniów i słuchaczy, m.in.: Gimnazjum Polskiego w Bielsku, tajnych kompletów w Krakowie oraz Państwowej Szkoły Przemysłowej w mieście nad Białą. (…)

Teresa Dudek Bujarek przypomina także w „Wystawniku” sylwetki innych artystów aktywnie działających w związku: Jerzego Leskiego (1922–1997), Władysława Szostaka (1925–1983) oraz przedstawia obecnego prezesa ZO ZPAP Mirosława Mikuszewskiego.
Więcej o artystach na stronie Muzeum Historycznego  w zakładce „Wystawnik”  >>

„Kochajmy naszych artystów cd.”
75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej
Wystawa pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego i Prezesa Zarządu Głównego ZPAP Janusza Janowskiego.
Wystawa trwa od 4 września do 4 października 2020 roku.
Wernisaż: piątek,  11 września, godz. 17.00
W niedzielę, 4 października br. o godzinie 16.00, podczas finisażu wystawy, w Galerii Bielskiej BWA zostanie przeprowadzona aukcja sztuki współczesnej.
Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny DAMMA z Bielska-Białej.

 

_________________________________________________________________________________________

WYSTAWY I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE OBCHODOM 75 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W BIELSKU-BIAŁEJ:

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
4 września – 4 października 2020
WYSTAWA „Kochajmy naszych artystów cd.” – prace z różnych dyscyplin twórczych, autorstwa członków ZPAP Okręgu Bielsko-Biała
4 października 2020, godz. 16.00
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Organizatorem jest dom aukcyjny DAMMA

 


PROJEKCJA FILMU Mateusza Taranowskiego

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Zamek Książąt Sułkowskich, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16
11 września 2020 – 17 stycznia 2021
WYSTAWA „Kochajmy naszych artystów cd.” – przypomnienie twórczości 16 artystek i artystów, należących do ZPAP Okręg Bielsko-Biała, zmarłych w minionym pięcioleciu

Galeria PPP, Bielsko-Biała, Rynek 27
11 września – 23 października 2020
INSTALACJA Po Prostu Patrz

PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA 2020 – wystawy będą dostępne:
Galeria Bielska BWA: 10.00 –20.00 (wstęp wolny)
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Zamek Książąt Sułkowskich: 17.30 –20.00
Galeria PPP: 17.30–20.00

________________________________________________________________________________________

Czytaj więcej o AUKCJI >>

Czytaj więcej o wystawie w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej – Zamku Książąt Sułkowskich >>

Czytaj więcej o historii, dniu dzisiejszym, wystawach w Galerii PPP oraz artystach na stronie bielskiego ZPAP >>

Czytaj więcej o 70-leciu bielskiego ZPAP i wystawie „Kochajmy naszych artystów” w Galerii Bielskiej BWA w 2015 roku >>

________________________________________________________________________________________

W mediach o wystawie:

TVP3 Katowice, Zawsze z kulturą, 19.09.2020, od 14'22" >>

TVP3 Katowice, Aktualności, 11.09.2020, od 4'50" >>

Najciekawsze wystawy jesieni 2020, Magazyn SZUM, Na Dobry Początek 31.08.2020 >>  

Mirosław Mikuszewski, Znowu...?, Relacje-Interpretacje, Nr4 (60) grudzień 2020, str. 10 (pdf.>>)

Magdalena Nycz, Kochajmy ich! Urodziny plastyków, Kronika Beskidzka, 17 września 2020, str. 33 (pdf.>>)

YouTube, Nowe Studio, ZPAP w Galerii Bielskiej BWA, realizacja: Marcin Szendoł >>