Video mapping w galerii. Artyści ukażą symbiozę świata rzeczywistego i wirtualnego. Dzięki cyfrowym obrazom widzowie znajdą się w rozszerzonej rzeczywistości, ujrzą alternatywną wizję świata.

Wystawa „Układ scalony” ukazuje złożoność i możliwości formy artystycznej, jaką jest video mapping.

Justyna Weronika Łabądź, kuratorka:
Zaproszeni twórcy w swoich instalacjach prezentują tytułowe „układy scalone” łączące świat materialny ze światem wirtualnym. Tym właśnie jest video mapping wykorzystywany w zastosowanej przez nich technice tworzenia animacji i projekcji. Ta stosunkowo nowa technologia przestrzennej rozszerzonej rzeczywistości (spatial augmented reality) polega na odwzorowaniu materialnych obiektów w skali 1:1 (scenografii, przedmiotu, architektury, postaci ludzkiej) wraz z jego cechami charakterystycznymi i elementami trójwymiarowymi. Następnie twórcy projektują w odniesieniu do nich animacje dwu- i trójwymiarowe z towarzyszącymi im dźwiękami i muzyką, które wspólnie z obrazem cyfrowym poddają metamorfozom swoje pierwotne, fizyczne matryce. W efekcie, podczas projekcji widzowie mogą oglądać materialne obiekty z wyświetlonymi na nich animacjami. Dzięki video mappingowi stają się one rodzajem ekranu, ukazywane są w alternatywnej formie i wizji – animacje w sposób iluzyjny wpływają na ich przeobrażenia, przesuwają ich wewnętrzne struktury, wprowadzają w ruch statyczne obiekty, dodają nową narrację i nowe znaczenia do interpretowanej formy. Artyści zaproszeni do wystawy od wielu lat eksperymentują w swojej twórczości z video mappingiem, tworząc nie tylko artystyczne instalacje, ale również wielkoformatowe video mappingi architektury czy stage mapping bądący rodzajem cyfrowej scenografii teatralnej.
Zaprezentowane na wystawie prace ukazują symbiozę świata rzeczywistego i wirtualnego – rozszerzoną rzeczywistość zaspakajającą potrzeby materialnych, haptycznych doświadczeń oglądanych obiektów z immersyjnością i atrakcyjnością wirtualnie tworzonych obrazów cyfrowych prezentujących alternatywną wizję świata. Niektóre z prezentowanych prac przyjmą charakter interaktywny.

W wystawie biorą udział: Jakub Hader, Dawid Kozłowski, Artur Lis, Martha Mulawa, Ryszard Paurowski (aka PublicSurfer), Łukasz Skwara, Tomasz Strojecki, Marcin Żwaka.

Kurator: Justyna Weronika Łabądź
Współpraca: Marcin Żwaka

Justyna Weronika Łabądź
– historyk sztuki, polonistka,
autorka książek o sztuce, kuratorka wystaw
i projektów streetartowych,
m.in. projektu „oBBraz miasta”,
dotyczącego murali w Bielsku-Białej.
Pracuje w Galerii Bielskiej BWA.
Jest doktorantką Instytutu Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Pisze dysertację doktorską
pt. „Video mapping – nowa forma praktyk audiowizualnych”.
Na zdjęciu: Justyna Weronika Łabądź, fot. Krzysztof Morcinek

„Układ scalony”, video mapping
Galeria Bielska BWA, sala górna, sala dolna
31 maja – 7 czerwca 2021 
wernisaż: poniedziałek, 31 maja godz. 18.00
Podczas wernisażu odbędzie się performans Artura Lisa.

Zobacz wystawę „Mapping: illuminati” w Galerii Bielskiej BWA w 2016 roku >>