50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie. Wystawa jubileuszowa ukazuje twórczość akademików, którzy są jednocześnie artystami.

Wystawa „Wspólne / Osobiste” organizowana jest z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kuratorka wystawy – Magdalena Ujma.

Magdalena Ujma:
Na wystawie zostaną pokazane najnowsze prace pedagogów związanych z Instytutem Sztuk Plastycznych w Cieszynie. Wspólnota akademików, którzy jednocześnie są artystami, stanowi specyficzny organizm. Jest w niej miejsce na przestrzenie wspólne, jest i miejsce na pielęgnowanie indywidualności. Zaprezentowane zostaną twórcze charaktery osób tworzących dzisiaj Instytut, równocześnie zostaną wyznaczone połączenia i miejsca spotkań ich praktyk artystycznych oraz dydaktycznych.

Instytut Sztuk Plastycznych, funkcjonujący pod obecną nazwą, powstał 1 października 2019 roku, jako spadkobierca Instytutu Sztuki. Stało się tak w trakcie strukturalnej reorganizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednak historia kształcenia plastycznego a następnie artystycznego w Cieszynie i w Uniwersytecie Śląskim sięga roku 1973, kiedy to na potrzeby nowo otwartego kierunku wychowania plastycznego utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, potem Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego, z którego w 1981 wyłoniła się Katedra Wychowania Plastycznego.
Instytut Sztuk Plastycznych jest jednym z pięciu instytutów wchodzących w skład interdyscyplinarnego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, będącego jednym z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISP tworzą ludzie zajmujący się czynnie sztuką: graficy  malarze, rzeźbiarze, rysownicy, performerzy, projektanci graficzni, fotografowie. Są akademikami i artystami jednocześnie. To ich najnowsze dzieła w wyborze kuratorki Magdaleny Ujmy pokazane będą na jubileuszowej wystawie w całej przestrzeni wystawienniczej Galerii Bielskiej BWA.
Autorem projektów graficznych wystawy jest Stefan Lechwar.

W wystawie uczestniczą artyści – kadra tworząca Instytut Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie:

Krzysztof Marek Bąk, Ireneusz Botor, Adam Czech, Krzysztof Dadak, Jerzy Fober, Katarzyna Gielecka-Grzemska, Aneta Głowacka, Marek Głowacki, Marcin Goldyszewicz, Hanna Grzonka-Karwacka, Katarzyna Handzlik-Bąk, Jolanta Herma-Pasińska, Katarzyna Hilszczańska, Witold Jacyków, Agnieszka Jaworska, Ewa Jaworska, Tomasz Jędrzejko, Tomasz Kipka, Łukasz Kliś, Mateusz Kokot, Lech Kołodziejczyk, Jarosław Korczak, Katarzyna Kroczek-Wasińska, Sebastian Kubica, Wojciech Kukuczka, Krzysztof Kula, Robert Lipka, Stefan Lechwar, Małgorzata Łuszczak, Roman Maciuszkiewicz, Grzegorz Majchrowski, Adam Molenda, Aleksander Ostrowski, Wojciech Osuchowski, Krystyna Pasterczyk, Natalia Pawlus, Ryszard Pielesz, Jerzy Pietruczuk, Paulina Poczęta, Marina Podolska, Iwona Pomianowska, Katarzyna Pyka, Kaja Renkas, Tadeusz Rus, Jarosław Skutnik, Justyna Stefańczyk, Andrzej Szarek, Tomasz Tobolewski, Anna Wajda, Joanna Wowrzeczka.

Więcej o Instytucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie >>


Magda UjmaMagdalena Ujma
– krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej.
Od 2018 roku jest związana z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora CRICOTEKA, gdzie opiekuje się kolekcją,
od 2021 – z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, gdzie kieruje czasopismami
„Restart” i „Elementy”, a także prowadzi działalność dydaktyczną.
Jest prezeską Sekcji Polskiej Międzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyki Sztuki AICA. Mieszka w Krakowie. 
Na zdjęciu: Magdalena Ujma, fot. Jaro Gawlik

 

„Wspólne / Osobiste”
50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie
Galeria Bielska BWA
21 kwietnia – 28 maja 2023, sala górna, sala dolna, Klubokawiarnia Aquarium
kuratorka: Magdalena Ujma

wernisaż: piątek, 21 kwietnia, godz. 18.00

Wernisaż rozpocznie się performansem Krzysztofa Kuli pt. Podniesienie.

Organizatorzy wystawy:
Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Galeria Bielska BWA

Program towarzyszący

Uwaga! Program może ulec zmianie i będzie uaktualniany. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i strony internetowej oraz do zapisania się na newsletter.

W mediach o wystawie