Poszukujemy księgowego!

Galeria Bielska BWA ogłasza nabór na stanowisko księgowego/księgowej


Obowiązki:

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów, faktur,
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • Wyjaśnianie rozbieżności,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Wystawianie faktur,
 • Przygotowywanie  i rozliczanie deklaracji do ZUS oraz sprawozdań na potrzeby dla instytucji zewnętrznych,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Wsparcie działu księgowości w bieżących działaniach oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym.

Wymagania:

 • Praktyka w rozliczeniach podatkowych i zusowskich (obsługa programu Płatnik, e-Deklaracje)
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego,
 • Znajomość MS Office i MS Excel.

Wymagane dokumenty:

  

 • list motywacyjny - podanie,
 • życiorys (CV),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

Miejsce składania dokumentów:

Galeria Bielska BWA - sekretariat II piętro, w godzinach od 9.00 do 15.00

ul. 3 Maja 11

43-300 Bielsko-Biała

Termin:

do 11 czerwca 2018

 

sobota, 19 maja, 18.00-23.00
___________________

- zwiedzanie wystaw
- oprowadzanie kuratorskie
- spotkanie z artystką

- warsztaty artystyczne
- pamiątkowe zdjęcie
- koncert w Aquarium

English version

>>

Wernisaż: piątek, 18 maja, godz. 18.00

English version

>>

wernisaż: poniedziałek, 21 maja, godz. 18.00
(wystawa dostępna podczas Nocy Muzeów)

English version

>>

Klubokawiarnia Aquarium (18.05-13.06.2018)
wernisaż: środa, 23 maja, 18.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>