VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU SPOŁECZO-POLITYCZNEGO - TWÓRCZO DLA PRAW CZŁOWIEKA

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2016 r.
Informacje na stronie Organizatora >>


______________________________________________________________

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to organizowany od 2006 r. projekt Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, stanowiący forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Pomysłodawcą i spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Paweł Warchoł - oświęcimianin, artysta grafik, rysownik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród oraz wyróżnień, kurator Biennale.


Odbywający się cyklicznie, co dwa lata, międzynarodowy projekt zakłada nabór plakatów o tematyce społeczno-politycznej, szczególnie poświęconej tematyce praw człowieka. Każdorazowo spośród nadesłanych prac, w toku obrad Międzynarodowego Jury, składającego się m.in. z wykładowców wyższych szkół artystycznych, artystów grafików i znawców plakatu, wybieranych jest około 70 plakatów, które zostają zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej oraz towarzyszącego jej katalogu. Przyznawane zostają także nagrody główne, fundowane i wyróżnienia.
W konkursie udział mogą wziąć profesjonalni artyści plastycy, absolwenci akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studenci ostatniego roku tychże uczelni.

Nagrody:
Grand Prix: 5000 zł
I Nagroda - 3000 zł
II Nagroda - 2000 zł
Nagroda Rektora ASP Kraków 1200 zł
Nagroda Rektora ASP Katowice 1000 zł
Nagroda Dyrektora Instytutu Sztuki w Cieszynie - 500 zł
Medal i Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków - 500 zł
Nagroda Fundacji AnStifter - 2000 zł

Przewiduje się także przyznanie nagród fundowanych.

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2016 r.
Pełny regulamin >>
Karta zgłoszenia >>

Więcej informacji na stronie organizatora - Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu >>

 

KWIECIEŃ - MAJ 2018
Program (.pdf) >>

>>

Klasyka polskiej abstrakcji

Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

Fotografia przyrodnicza
Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

Klubokawiarnia Aquarium

Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

niedziela, 29 kwietnia, 11.00-20.00 (wstęp wolny)

>>

Projekcja filmu, spotkanie z artystą: poniedziałek,
7 maja, 18.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>