PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA >>

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY >>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 2.02.2018 >>

Zmiana SIWZ, 21.02.2018 >>

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.02.2018 >>

Rewizja >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 20.02.2018  >>

Pytania i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Załącznik do Pytań i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 15.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 2.02.2018 >>

Wizja lokalna >>

Ogłoszenie o zamówieniu >>

SIWZ >>

Zał. 1 Oświadczenie wykonawcy >>

Zał. 2 Wykaz robót >>

Zał. 3 Wykaz osób >>

Zał. 4 Formularz oferty >>

Zał. 5 Umowa wzór >>

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej >>

Przedmiary >>

Dokumentacja projektowa >>

KWIECIEŃ - MAJ 2018
Program (.pdf) >>

>>

Klasyka polskiej abstrakcji

Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

Fotografia przyrodnicza
Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

Klubokawiarnia Aquarium

Fotorelacja z wernisażu >>

English version

>>

niedziela, 29 kwietnia, 11.00-20.00 (wstęp wolny)

>>

Projekcja filmu, spotkanie z artystą: poniedziałek,
7 maja, 18.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>