PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NADZÓR AUTORSKI >>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA >>

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY >>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 2.02.2018 >>

Zmiana SIWZ, 21.02.2018 >>

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.02.2018 >>

Rewizja >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 20.02.2018  >>

Pytania i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Załącznik do Pytań i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 15.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 2.02.2018 >>

Wizja lokalna >>

Ogłoszenie o zamówieniu >>

SIWZ >>

Zał. 1 Oświadczenie wykonawcy >>

Zał. 2 Wykaz robót >>

Zał. 3 Wykaz osób >>

Zał. 4 Formularz oferty >>

Zał. 5 Umowa wzór >>

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej >>

Przedmiary >>

Dokumentacja projektowa >>

Fotorelacje:
Otwarcie festiwalu >>
Dni Otwartych Pracowni >>
Panel dyskusyjny >>
_______________
Relacje filmowe:
Festiwalowe wernisaże >>
Wernisaż na Szyndzielni >>
Dni Otwartych Pracowni >>
_______________________

KATALOG 4. BFSW 2018
już w sprzedaży >>
_____________________

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>