PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 21.02.2018 >>

Zmiana SIWZ, 21.02.2018 >>

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.02.2018 >>

Rewizja >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 20.02.2018  >>

Pytania i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Załącznik do Pytań i odpowiedzi, 20.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 15.02.2018 >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>

Zmiana SIWZ z dn. 2.02.2018 >>

Wizja lokalna >>

Ogłoszenie o zamówieniu >>

SIWZ >>

Zał. 1 Oświadczenie wykonawcy >>

Zał. 2 Wykaz robót >>

Zał. 3 Wykaz osób >>

Zał. 4 Formularz oferty >>

Zał. 5 Umowa wzór >>

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej >>

Przedmiary >>

Dokumentacja projektowa >>

- Wysoka ocena Galerii Bielskiej BWA
- Wyróżnienie dla wystawy "TANCEBA"

>>

Najnowszy katalog Galerii Bielskiej BWA >>

>>

BWA Tarnów >>
Relacja na YouTube >>

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>
__________________
BAGAŻ DO-ŚWIADCZEŃ - warsztaty artystyczne >>

>>

English version
__________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

Klubokawiarnia Aquarium
English version
________________________
Fotorelacja z wernisażu >>

>>

______________________________

Zobacz na YouTube klip, reportaż, filmy z wydarzeń

Fotorelacje >>

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>