Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego

Fot. Krzysztof Morcinek


Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu od lewej prof. Anna Węgrzyniak, Grażyna Cybulska - kuratorka wystawy, prof. Michał Kliś

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjeciu od lewej Karolina Jezierska-Pomorska - kuratorka wystawy z ramienia Fundacji Stefana Gierowskiego

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu córka Stefana Gierowskiego - Magdalena Gierowska-Dybalska oraz wnuk - Łukasz Dybalski

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu od prawej Agata Smalcerz - dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Karolina Jezierska-Pomorska - kuratorka wystawy, Magdalena Gierowska-Dybalska - córka artysty i Grażyna Cybulska - kuratorka wystawy

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu od lewej Grażyna Cybulska - kuratorka wystawy, Magdalena Gierowska-Dybalska - córka artysty oraz Karolina Jezierska-Pomorska - kuratorka-wystawy

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu Magdalena Gierowska-Dybalska - córka Stefana GierowskiegoOtwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, po prawej przemawia Karolina Jezierska-Pomorska

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu Grażyna Cybulska - kuratorka wystawy

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu prof. Anna Węgrzyniak - kulturoznawczyni z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu prof. Anna Węgrzyniak - kulturoznawczyni z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu prof. Michał Kliś

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego Linia w malarstwie, 11.04.2018, na zdjęciu prof. Anna Węgrzyniak - kulturoznawczyni z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Magdalena Gierowska-Dybalska, córka artysty

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018

Otwarcie wystawy Stefana Gierowskiego, 11 kwietnia 2018