44. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2019

Grand Prix dla Karola Palczaka z Krzywczy – za malarstwo realistyczne o dużym ładunku symbolicznym, łączące współczesne obrazy prowincji z nastrojem niepokoju i zagrożenia.

Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.
Prace do wystawy finałowej oraz laureatów nagród i wyróżnień wybiera pięcioosobowe jury konkursu.
Patronat nad 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laureaci nagród i wyróżnień Bielskiej Jesieni 2019 >>

 

Artyści biorący udział w wystawie:
Yui Akiyama, Karolina Balcer, Paweł Baśnik, Natalia Bażowska, Włodzimierz Betleja, Bezimienny, Daria Bidzińska, Martyna Borowiecka-Mikuszewska, Ireneusz Botor, Sławomir Brzoska, Robert Bubel, Grzegorz Bugaj, Michał Chudzicki, Maria Cichoń, Michał Cygan, Bartosz Czarnecki, Dawid Czerniejewski, Dawid Czycz, Paweł Jan Dunal, Wiktor Dyndo, Michał Gątarek, Beata Grim, Krzysztof Grzybacz, Paula Kaniewska, Pavlo Kazmin, Karol Kędzierski, Karolina Konopka, Radim Koros, Piotr C. Kowalski, Kamil Kukla, Tomasz Kulka, Anna Kunka-Kawełczyk, Agnieszka Łapka, Małgorzata Mirga-Tas, Magda Morczerw, Jan Możdżyński, Adam Nehring, Paweł Olszczyński, Bartłomiej Otocki, Karol Palczak, Zofia Pałucha, Wojciech Pietrasz, Krzysztof Piętka, Julia Pilecka, Dominik Podsiadły, Cyryl Polaczek, Igor Jerzy Przybylski, Małgorzata Rozenau, Mateusz Sarzyński, Radosław Szlęzak, Agata Szymanek, Jan Eustachy Wolski, Marcin Zawicki, Konrad Żukowski.

JURY 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019: 

Beata Ewa Białecka – artystka malarka (Gdańsk, Rodowo)
Anda Rottenberg – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, publicystka i autorka książek (Warszawa)
dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, historyk sztuki i literatury, publicysta i autor książek (Warszawa)
– przewodniczący jury
Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA (Bielsko-Biała)
prof. Andrzej Tobis – artysta malarz, wykładowca katowickiej Akademii Sztuk Pięknych (Katowice).

Na tegoroczne, 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, nadesłano 1.959 prac, autorstwa 653 artystów.

Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury:
Kolejna edycja biennale malarstwa zaowocowała nowymi pracami o różnorodnej stylistyce, szerokim przekroju tematów i sposobów obrazowania. Możliwość nadsyłania propozycji przez wszystkich malujących artystów, bez względu na wiek czy wykształcenie, otwiera drogę osobom o dużym potencjale i oryginalnym rysie twórczości, ale nie mogącym przebić się do świata sztuki. Takie było założenie wprowadzenia nowej, otwartej formuły konkursu. To już trzecia edycja biennale z tak demokratycznym regulaminem, ale po raz pierwszy, decyzją jury, tak liczna i ciekawa reprezentacja artystów bez ukończonej Akademii Sztuk Pięknych dotarła do drugiego etapu konkursu. Potwierdza to trafność naszej decyzji o odchodzeniu od nieco już skostniałej formuły.

Podczas pierwszych obrad jury, 28 maja 2019 roku, komisja konkursowa oceniła obrazy nadesłane w wersji elektronicznej i zakwalifikowała 119 prac 54 artystów do drugiego etapu konkursu. 
W ocenie jurorów na tegoroczną edycję konkursu nadesłano wiele ciekawych prac, zróżnicowanych zarówno pod względem formalnym, jak i tematycznym.

Piotr Rypson, przewodniczący jury:
Pewnym novum jest duża liczba prac zawierających bezpośrednie lub metaforycznie ujęte reakcje na napięcia społeczne – lokalne i światowe. Z jednej strony widoczne są utrzymujące się od lat, niepokojąco zmysłowe i surrealistyczne tendencje eskapistyczne, z drugiej – próby nakreślenia komentarza politycznego, realizujące się w opisach życia zbiorowości, rytuałów, ceremonii, a także w postapokaliptycznych wizjach przyszłości. Stale powracającym motywem nowego malarstwa jest witalna seksualność w nadrealistycznym wydaniu. Aktualna jest także potrzeba nawiązania dialogu z tradycją malarstwa europejskiego, manifestująca się w wielorakich odwołaniach do ikonografii chrześcijańskiej. Przegląd nadesłanych prac pozwala wyciągnąć wniosek o niezachwianej pozycji malarstwa, pozostającego żywym medium, w pełni zdolnym do opisu zastanej rzeczywistości.

____________________________________________________

Na drugim posiedzeniu,10 września 2019 roku, jury – w oparciu o oryginały prac – wybrało na wystawę finałową 115 obrazów 54 twórców. Głosowanie jury odbywało się w sposób jawny, większością głosów. Wszyscy artyści wybrani wcześniej przez jurorów do I etapu konkursu, dostali się także do finału konkursu i będą uczestniczyli w wystawie. Jurorzy przyznali również trzy nagrody główne i pięć wyróżnień.

Piotr Rypson, przewodniczący jury:
Podczas prac jury wielokrotnie podkreślano wysoki poziom zgłoszonych prac malarskich. Dały się też zaobserwować bardziej wyraźne tendencje w twórczości malarskiej młodszego pokolenia – to bowiem, dominowało w tegorocznej edycji. Widać wyraźnie wpływ polityki na tematy wielu obrazów, echa spraw publicznych odbieranych wprost lub poprzez mass media. Dotyczy to zarówno warstwy symbolicznej wyobrażeń, jak i samej „polityki obrazów”. Na drugim biegunie znalazły się nader liczne dzieła surrealistyczne, odsyłające widza do fantasmagorycznych krajobrazów wyobraźni, nasyconych fizjologią, seksualnością, skrajnymi emocjami.
Na ciekawą grupę prac składają się również reprezentacje współczesnej rzeczywistości i jej przeciętnych bohaterów – nie tylko w pejzażu wielkomiejskim, ale też na polskiej wsi i prowincji.
W miejsce zaś dawniej uprawianego malarstwa pejzażowego otrzymaliśmy dziś malarskie relacje
z rzeczywistości, w której widać przemożną, nadmierną obecność cywilizacji ludzi. Warto jednak podkreślić, że Polska nie jest wyizolowaną wyspą „polskiego malarstwa”, a wizualna sfera kultury podlega tutaj tym samym globalnym procesom, co w innych krajach: medialnym, technologicznym, popkulturowym. Widać to zwłaszcza w tych pracach, które operują wirtuozerią opanowania materii malarskiej, przesuwających efekty malarskie ku obrazowaniu wytworzonemu w świecie cyfrowym.

_________________________________________________________________

8 listopada 2019, godz. 17.00 – otwarcie wystawy finałowej, podczas którego poznamy nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych artystów.

Zdobywca Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30.000 zł, statuetkę Bielskiej Jesieni – rzeźbę z brązu autorstwa Ryszarda Kwaka oraz Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA w postaci organizacji wystawy indywidualnej  w 2021 roku, ukazującej dokonania artystyczne z ostatnich dwóch lat od otrzymania Grand Prix.
Laureat II miejsca – Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, otrzymuje nagrodę w wysokości 20.000 zł, natomiast zdobywca III miejsca – Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej, będzie nagrodzony kwotą w wysokości 10.000 zł.
Zgodnie z regulaminem biennale, nagrodzony obraz  (lub jeden z zestawu) przechodzi nieodpłatnie na własność Galerii, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA.

Jurorzy przyznali także pięć równorzędnych wyróżnień regulaminowych w wysokości 2.000 zł każde. Fundatorami wyróżnień i jednocześnie sponsorami 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 są firmy z Bielska-Białej i regionu, od lat wspierające biennale: AQUA SA, FCA Poland SA, LOTOS Terminale, POLMOTORS Sp. z o.o., PRO Sp. z o.o.

Nagrodą Specjalną firmy Winsor&Newton jest zakup obrazu wybranego przez organizatorów z wystawy finałowej, który zostanie przekazany do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA.
Winsor&Newton jest także fundatorem upominków – zestawów produktów malarskich, którymi zostaną obdarowani laureaci nagród i wyróżnień regulaminowych.

Wieloletnią tradycją są wyróżnienia redakcji patronackich, w bieżącej edycji biennale przyznało je sześć redakcji: Artinfo.pl, kwartalnik „Artluk”, Pismo Artystyczne „Format”, „Notes na 6 Tygodni”, Magazyn „Szum”, „Gazeta Wyborcza” Katowice. Nagrodami są różnorodne formy publikacji o wybranym artyście i jego twórczości.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas otwarcia wystawy finałowej 44. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019: piątek, 8 listopada 2019 roku o godz. 17.00.
Oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale: sobota, 9 listopada, godz. 11.00

Czytaj więcej o otwarciu Bielskiej Jesieni 2019 >>

Czytaj więcej o wydarzeniach towarzyszących Bielskiej Jesieni 2019 >>


Wystawa 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 potrwa do 29 grudnia 2019 roku.
Bielską Jesień 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

____________________________________________________________

GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

Konkurs dla internautów na najciekawszego artystę Bielskiej Jesieni 2019 rozstrzygnięty!
Pierwsze miejsce zajął Tomasz ZJAWIONY za pracę „Odrzucenie”, z ilością 1807 głosów.
Gratulujemy!
Wszystkie nadesłane na konkurs prace są prezentowane na stronie Bielskiej Jesieni w zakładce Galeria Wirtualna >>
Konkurs dla internautów na najciekawszego artystę Bielskiej Jesieni 2019 >>

____________________________________________________________

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
w plebiscycie na najciekawszy obraz 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 zdobył Sabat Marcina ZAWICKIEGO.

Obraz pt. „Sabat”, wykonany w 2019 roku, w technice mieszanej: olej i akryl na płótnie, o wymiarach 190 x 150 cm, już wcześniej został uhonorowany wyróżnieniem regulaminowym  jury Bielskiej Jesieni. Jak uzasadnia przewodniczący komisji Piotr Rypson – Za maestrię w kreowaniu obrazów, na których formy symboliczne zostają osadzone w surrealnych, wanitatywnych kompozycjach.

Fundatorem wyróżnienia został LOTOS Terminale SA.

Na II miejscu w glosowaniu publiczności znalazła się praca Yui Akiyamy pt. Granica I, natomiast  III miejsce przypadło obrazowi Karola Palczaka pt. Stanął w ogniu nasz wielki dom, dom dla psychicznie i nerwowo chorych.

Marcin Zawicki urodził się w 1985 roku w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Teresy Miszkin w 2010 roku. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Malarstwa swojej macierzystej  uczelni, gdzie w 2015 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010, 2009) oraz Marszałka Województwa Pomorskiego (2009). Nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2016, Gdańsk (2016). Laureat Nagrody Rektora ASP, Gdańsk (2015, 2013); Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2011); I nagrody – Nagrody Rektorów – w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP, Gdańsk (2010); Nagrody Specjalnej w konkursie Artystyczna Podróż Hestii (2010). Otrzymał wyróżnienia: na 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 w Bielsku-Białej, był także finalistą 43. edycji tego konkursu (2017); Pisma Artystycznego „Format” w 10. Konkursie Gepperta, Wrocław (2011).
Autor wystaw indywidualnych.

O swojej twórczości, obejmującej malarstwo, rysunek i sztukę instalacji, artysta pisze:
Wizualną formę rzeczywistości, w jakiej rozgrywa się moje malarstwo, określa specyficzna dla mnie metoda twórcza – konstruowanie prac malarskich w oparciu o ich prototypy: stworzone przeze mnie rzeźbiarskie makiety. Ograniczenia wynikające z charakteru materiału użytego do prefabrykacji (zbudowania modelu) narzucają „stworzeniu” doraźny kształt. Przeobrażając się w realizację malarską, byt wykonuje kolejny krok w ewolucji własnego unaoczniania. Jego budulcem staje się niejako sama w sobie widzialność, będąca przecież także przyczyną jego istnienia. „Sabat”, praca prezentowana na Bielskiej Jesieni, to jedna z moich najnowszych realizacji. Po wcześniejszych próbach definiowania świata (rzeczywistości i wizualności) przez odniesienia do alchemii czy rozważań atomistów, obecnie wątków twórczej kreacji czy powoływania do życia zacząłem szukać w motywach zaczerpniętych z „Młota na czarownice” Heinricha Kramera, poszerzając jednocześnie dyskurs o problematykę kulturową.

_____________________________________________________

Czytaj więcej:

I etap konkursu – 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 >>
II etap konkursu –  44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 >>

Historia Bielskiej Jesieni  >>

_____________________________________________________________________

W mediach o wystawie:

44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, Nowe Studio, Realizacja: Marcin Szendoł, 10.11.2019 >>

Karol Palczak, laureat Grand Prix 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, Nowe Studio, Realizacja: Marcin Szendoł, 18.11.2019 >>

Panel Dyskusyjny 44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, Nowe Studio, Realizacja: Marcin Szendoł, 22.11.2019 >>

Impresje z Bielskiej Jesieni, Nowe Studio, Realizacja: Marcin Szendoł, 3 grudnia 2019

Grand Prix 44. Biennale Malarstwa Współczesnego dla Karola Palczaka, TVP3 Katowice, Realizacja: Ireneusz Kaznocha,  9.11.2019 >>

TVP, Pegaz, Rozmowa o 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, 27.11.2019 >>

TVP Kultura, Portrety: Karol Palczak, grudzień 2020 >>

Malarstwo Karola Palczaka, Tomasza Kulki i Pawła Baśnika docenione na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, Tokfm, audycja: Andymateria, prowadzący: Anna Wacławik-Orpik, Anda Rottenberg, 13'35" >>

TVP, Tygodnik kulturalny, Rozmowa z Karolem Palczakiem, 13.12.2019, 31'54" >>

TVP, Pytanie na śniadanie, Rembrandt z Bieszczad - Karol Palczak!, 5.01.2020 >>

Piotr Policht, Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Bielska Jesień 2019, Magazynszum.pl, 6.12.2019 >>

Piotr Policht, Karol Palczak: Jestem prostym chłopem ze wsi [Wywiad], Culture.pl, 12 listopada 2019 >>

Aga Kozak, rozmowa z Karolem Palczakiem, Malarz musi być sam, Gazeta Wyborcza, 24-25 grudnia 2019 >>, (pdf>>)

Marta Odziomek, Malarz Ognia i Dymu, Gazeta Wyborcza, cojestgrane24, 22 listopada 2019, str. 22 (pdf. >>)

Marta Odziomek, Nie wiem, co jest prawdą, a co fałszem, rozmowa z Karolem Palczakiem, laureatem Grand Prix 44. Bielskiej Jesieni 2019, katowice.wyborcza.pl, 22 listopada 2019 >>

Ada Piekarska, Patrząc jak świat płonie. 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Relacje-Interpretacje, nr 4 (56) grudzień 2019, str. 30 (pdf.>>)

Maria Trzeciak, Grand prix za niepokój, W Bielsku-Białej/ Magazyn Samorządowy, 15.11.2019, str.16 (pdf.>>)

Magdalena Nycz, Wystawa niepokoju, Kronika Beskidzka, 14 listopada 2019, str. 25 (pdf.>>)

Marta Odziomek, Obrazy w kłębach dymu, Gazeta Wyborcza, 13 listopada 2019, str. 5 (pdf.>>)

Aleksandra Litorowicz, Władza nad własnym ciałem [wywiad z Janem Możdżyńskim], str. 112-121 >>

Zsikla Mónika, A lengyel festészet jelene. Beszámoló a Bielsko-Biała-i festészeti Biennáléról, Artportal, 26.11.2019 >>

Zapowiedzi wystawy:

Łukasz Karkoszka, Polskie malarstwo, Gazeta Wyborcza, Cojestgrane24, 8 listopada 2019, str. 26 (pdf.>>)

Honorowy patronat

Fundatorzy nagród

Sponsorzy – Fundatorzy wyróżnień

Patronaty medialne