12. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2024. Konkurs rozstrzygnięty!

Aktualne

„Don’t hate the player, hate the game” – taki tytuł nosi zwycięski projekt autorstwa Jana Owczarka i Piotra Polichta.

Spośród 11 zgłoszeń, jakie nadesłano na konkurs obejmujący prezentację istotnych zjawisk w polskim malarstwie współczesnym, zespół programowy Galerii Bielskiej BWA, organizatora konkursu, wybrał najciekawszy scenariusz wystawy. Okazał się nim projekt Jana Owczarka i Piotra Polichta pt. „Don’t hate the player, hate the game”.

Swój głos w dyskusji o polskim malarstwie kuratorzy wzbogacili o kontekst rynkowy, uznając, iż ignorowanie go zawęża perspektywę, zubażając tym samym odbiór samego malarstwa i jego krytycznego potencjału.
„Wychodząc od zaznaczenia kontekstu, w którym charakter aktualnej twórczości malarskiej określają w znacznej mierze siły rynkowe, chcemy równocześnie zaprezentować prace, które same problematyzują na różne sposoby późnokapitalistyczną rzeczywistość czy też opowiadają o szeroko pojętym fetyszyzmie towarowym w sposób osiągalny tylko dla tego medium” – uzasadniają swoją propozycję Jan Owczarek i Piotr Policht.

Ada Piekarska, przewodnicząca jury:

Spośród nadesłanych projektów wybraliśmy ten, który wydał się konsekwentnym rozwinięciem debaty, jaka od co najmniej kilku lat towarzyszy nie tylko konkursowi Biennale Malarstwa Bielska Jesień, ale też ogólnej refleksji nad medium malarskim. Sam namysł nad uwikłaniem malarstwa w logikę rynkową, czy – jak w przypadku formuły konkursowej – specyficzny model widowiska i związanej z nim rywalizacji, nie stanowi w tym przypadku przeszkody w interesującym ujęciu aktualnych zjawisk w sztuce.

Wystawa, jako 12. z kolei prezentacja w cyklu wystaw kuratorskich dopełniających Biennale Malarstwa Bielska Jesień, będzie realizowana w Galerii Bielskiej BWA już jesienią (8 listopada – 31 grudnia 2024).

Jan Owczarek – ur. 1990, historyk i krytyk sztuki, kurator. Współpracuje z magazynem „Szum”. Publikował w „Dwutygodniku”, „Obiegu” oraz „Kontakcie”. Pracuje jako kurator w Muzeum Literatury w Warszawie.

Piotr Policht – ur. 1992, historyk i krytyk sztuki, kurator. Związany z portalem Culture.pl (Instytut Adama Mickiewicza), gdzie pisze o sztukach wizualnych, redaktor magazynu „Szum” i pracownik Muzeum Literatury w Warszawie.

 

Na zdjęciu od lewej: Piotr Policht, Jan Owczarek, fot. Anna Lebensztejn

 Czytaj więcej o ogłoszeniu konkursu >>

Czytaj więcej o podsumowaniu zgłoszeń >>

Czytaj więcej o wystawach kuratorskich Bielskiej Jesieni >>