Bliżej sztuki – maj 2024

Aktualne

Wystawy Wiesz co cię boli oraz Pokój jako punkt wyjścia do przygotowania lekcji szkolnych i omówienia ciekawych tematów.

Bliżej sztuki to program z zakresu edukacji artystycznej o sztuce współczesnej przeznaczony dla nauczycieli, organizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej.
Celem spotkań jest wprowadzenie odbiorcy w przestrzeń współczesnej kultury oraz dzielenie się wiedzą i narzędziami edukacyjnymi pomocnymi w jej zrozumieniu i odczytywaniu. Edukatorki Galerii Bielskiej BWA ukazują wiele możliwości płynących z kontaktu ze sztuką współczesną i wskazują, że wystawy w Galerii Bielskiej BWA sprawdzą się jako punkt wyjścia do lekcji szkolnych prowadzonych zarówno w przestrzeni galerii, jak i samodzielnie w szkole.

Kolejne spotkanie z cyklu Bliżej sztuki zaplanowane jest na środę, 8 maja 2024 roku o godzinie 17.15. Przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze wszystkich dziedzin kształcenia oraz osób zajmujących się pozaszkolną edukacją domową.

Karolina Zięba:

Podczas szkolenia obejrzymy dwie wystawy: Pokój oraz Wiesz co cię boli.
Pokój to wystawa, na której prezentujemy między innymi komiks tegorocznego laureata Paszportu Polityki, Jacka Świdzińskiego. Nagrodę otrzymał za komiks pt. „Festiwal”, opowiadający o V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Świdziński przez dwa lata badał archiwa, stąd jego praca ma nie tylko wartość artystyczną, ale także historyczną. Wystawa została zaprojektowana w taki sposób, by pokazać proces twórczy, jaki przeszedł autor komiksu. Pokój to także prace innego artysty – Michała Slezkina, który prezentuje oryginalną grę. Jej początki sięgają 1947 roku i jednym z jej twórców był ojciec Michała, Bohdan.
Druga wystawa nosi tytuł Wiesz co cię boli, prezentujemy na niej prace trójki młodych artystów: Adama Kozickiego (laureat Grand Prix 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023), Irminy Kozickiej oraz Kaspra Lecnima. Artystów, którzy, jak mówi kurator wystawy Aleksy Wójtowicz: „…do poprawy jakości swojego życia i zrozumienia tego, co właściwie ich boli, używają sztuki.” 

Czytaj więcej o wystawie Pokój >>

Czytaj więcej o wystawie Wiesz co cię boli >>

***
Bliżej sztuki – szkolenie dla nauczycieli.
Termin: środa, 8 maja 2024, godz. 17.15–18.30
Dla kogo: nauczyciele wszystkich dziedzin kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby zajmujące się edukacją domową.
Temat: Gra z rzeczywistością – strategie podejmowane przez artystów.
Prowadzący:
Karolina Zięba – edukatorka Galerii Bielskiej BWA
Ala Gocka – edukatorka Galerii Bielskiej BWA
Dorota Babińska-Waluś – doradca metodyczny z plastyki, RODN WOM w Bielsku-Białej
Elżbieta Szczypka – doradca metodyczny z plastyki, RODN WOM w Bielsku-Białej

Zapisy na stronie RODN WOM >>

Szkolenia stanowią część programu edukacyjnego Galerii Bielskiej BWA i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i są bezpłatne.