Dear Future vol. 2 – oprowadzanie Yulii Krivich

Aktualne

Kuratorka wystawy opowie o prezentowanych pracach, o różnych wizjach budowania przyszłości po wojnie i radzenia sobie z kryzysami współczesności.

Zapraszamy do Willi Sixta w sobotę, 25 listopada 2023 roku o godz. 15.00 na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dear Future vol. 2”.

Kuratorka, artystka i aktywistka Yulia Krivich oprowadzi w języku polskim po wystawie “Dear Future vol. 2”. Opowie o pracach poszczególnych osób artystycznych pochodzących z Ukrainy i Polski oraz ich wizjach budowania nowej przyszłości. Skupi się na pokazaniu praktyk odbudowy, wzajemnej pomocy i troski. Wspólnie z uczestnikami zastanowi się, jak może wyglądać przyszłość Europy po doświadczeniu wojny oraz innych kryzysów, które dotykają nas współcześnie. Czy da się budować nową rzeczywistość w sposób bardziej sprawiedliwy, oparty na dekolonialnym i antyimperialnym myśleniu, a także z uwzględnieniem potrzeb mniejszości oraz bytów pozaludzkich.

Yulia KrivichYulia Krivich (Dnipro/Warszawa) jest artystką wizualną, kuratorką, doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz współzałożycielką Solidarnościowego Domu Kultury "Słonecznik" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej praktyka artystyczna łączy się z aktywizmem i kolektywnymi działaniami.  W swoich pracach bada wątki migracji, języka, Europy Środkowo-Wschodniej i dekolonializmu. 

 

 

 

Oprowadzanie kuratorskie Yulii Krivich w języku polskim
25 listopada 2023, godz. 15:00
Willa Sixta, Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 24
Wstęp wolny

Czytaj więcej o wystawie i wydarzeniach towarzyszących >>