Aktualne

Uroczyste zakończenie pierwszego cyklu spotkań dyskusyjnych o sztuce współczesnej. Młodzi pasjonaci sztuki i rozmów o sztuce spotkali się w Willi Sixta.

Pierwsze spotkanie Instytutu Młodej Sztuki po wakacyjnej przerwie oraz po sesjach online, które na czas pandemii zastąpiły bezpośrednie wykłady i konwersacje młodych pasjonatów sztuki współczesnej, odbywające się cyklicznie w scenerii wystaw w Galerii Bielskiej BWA.

Powakacyjne spotkanie IMS zaplanowano na czwartek, 24 września br. w sali kominkowej Willi Sixta; początek o godz. 17.00. Formuła spotkania będzie nieco inna niż zwyczajowe uczestnictwo osób tworzących stałe grono słuchaczy Instytutu. W czwartek każdy będzie mógł przyjść z osobą towarzyszącą. Spotkanie będzie miało charakter uroczystego zakończenia pierwszego cyklu zajęć IMS.
Trwającą od stycznia 2020 roku w Galerii Bielskiej BWA działalność Instytutu Młodej Sztuki podsumuje Ada Piekarska, jego pomysłodawczyni i osoba prowadząca zajęcia programowe. Wyróżniający się słuchacze otrzymają dyplomy, wszyscy upominki wydawnicze od galerii. W części nieoficjalnej będą rozmowy, dyskusje o przyszłości, o sztuce.

Ada Piekarska:
Instytut Młodej Sztuki rozpoczął się w styczniu tego roku. Spotkania odbywały się w galerii, a w czasie, gdy z powodu pandemii koronawirusa fizyczne spotkania były niemożliwe, z powodzeniem przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej. Choć tematy kolejnych zajęć były planowane w oparciu o aktualne wystawy, bardzo szybko wykroczyły daleko poza same sztuki wizualne. Instytut Młodej Sztuki stał się pewnego rodzaju forum, służącym dyskusji o roli sztuki we współczesnym świecie. Uczestnicy bardzo chętnie włączali się do omawiania takich zagadnień, jak choćby kryzys klimatyczny, czy aktualne spory społeczne, za każdym razem próbując osadzić je zarówno w perspektywie socjologicznej, jak i filozoficznej. Przeprowadzona ewaluacja zajęć jednoznacznie pokazała, że tego typu działalność edukacyjna, traktująca sztukę jako narzędzie służące krytycznej refleksji nad współczesnością, wzbudza duże zainteresowanie wśród młodych uczestników. Większość z nich zamierza dołączyć do kolejnego cyklu zajęć.

Instytut Młodej Sztuki – program edukacyjny Galerii Bielskiej BWA rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Bezpłatne zajęcia w formie spotkań dyskusyjnych, prowadzone były dwa razy w miesiącu. Do uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowało się blisko 30 młodych osób, zainteresowanych współczesną kulturą oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez galerię. Pandemia wymusiła organizowanie spotkań online. Od połowy czerwca ponownie spotkania organizowane są w scenerii wystaw w galerii.

Spotkania Instytutu Młodej Sztuki prowadzi jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.
Kontakt mailowy: a.piekarska@galeriabielska.pl


Czytaj więcej o powstaniu Instytutu Młodej Sztuki >>