Instytut Młodej Sztuki – II cykl programu

Aktualne

Młodzi ludzie chcą rozmawiać o sztuce, chętnie oglądają wystawy. Po udanym pierwszym roku spotkań, galeria ogłasza nabór do II cyklu programu IMS. Zgłoszenia do 10 listopada br.

Młodzi pasjonaci sztuki i rozmów o sztuce, którzy uczestniczyli w zajęciach pierwszego cyklu spotkań w programie Instytutu Młodej Sztuki, spotkali się niedawno w Willi Sixta. Było to pierwsze spotkanie uczestników IMS po wakacyjnej przerwie oraz po sesjach online, które na czas pandemii zastąpiły bezpośrednie wykłady i konwersacje odbywające się cyklicznie w scenerii wystaw w Galerii Bielskiej BWA. Podsumowany został pierwszy cykl spotkań IMS. Młodzi otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Ada Piekarska, kuratorka sztuki, autorka programu IMS:
Instytut Młodej Sztuki, nowy program edukacyjny Galerii Bielskiej BWA, rozpoczął się w styczniu 2020 roku. Za nami 40 godzin zajęć, których znaczną część wypełniały wspólne, otwarte, niekiedy intymne dyskusje. Spotkania odbywały się w przestrzeni kolejnych wystaw, a w czasie, gdy z powodu pandemii koronawirusa fizyczne spotkania były niemożliwe, z powodzeniem przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej. Choć tematy kolejnych zajęć były planowane w oparciu o aktualne wystawy, bardzo szybko wykroczyły daleko poza same sztuki wizualne. Cykl rozpoczęliśmy od omówienia roli, jaką naszym zdaniem pełni galeria sztuki współczesnej. Poznawaliśmy metody analizy dzieł, przebrnęliśmy przez wiele nurtów sztuki, począwszy od nowych mediów, przez land art, po rosyjski akcjonizm i sztukę protestu. Instytut stał się pewnego rodzaju forum, służącym dyskusji o współczesnym świecie. Podczas zajęć omawialiśmy zagadnienia związane m.in. z kryzysem klimatycznym, kryzysem idei postępu, z teorią postkolonialną, a nawet z nowymi modelami polityki ekonomicznej. Nie unikaliśmy rozmów o aktualnych sporach społecznych, każdorazowo próbując osadzać je w perspektywie socjologicznej, jak i filozoficznej. W ramach „ćwiczeń z wyobraźni” przewidywaliśmy możliwe scenariusze przyszłości.
Głęboko wierząc w to, że sztuka ma szansę odgrywać jedną z kluczowych ról w kształtowaniu solidarnego, tolerancyjnego, a także pełnego troski i empatii społeczeństwa, zamierzamy kontynuować program Instytutu, włączając do niego kolejne uczestniczki i uczestników. Grupa, którą do tej pory udało nam się wspólnie stworzyć, stanowi szczególną, bo wyróżniającą się czynną i czujną postawą wobec rzeczywistości, część publiczności Galerii Bielskiej BWA.

Program Instytutu Młodej Sztuki kierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów dowolnych kierunków, zainteresowanych kulturą współczesną. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone dwa razy w miesiącu. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury współczesnej, nauka krytycznego myślenia, formułowania opinii, interpretacji dzieł sztuki w oparciu o aktualne wystawy w Galerii Bielskiej BWA i wybrane teksty kultury. Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu bieżących wydarzeń w galerii.

Spotkania Instytutu Młodej Sztuki prowadzi jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.

Osoby chętne do udziału w II cyklu programu IMS, proszone są o kontakt mailowy z autorką programu: a.piekarska@galeriabielska.pl

W treści maila należy podać informację o sobie (wiek, szkoła) oraz krótkie uzasadnienie motywacji uczestnictwa w programie IMS.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2020 roku.
Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej o powstaniu Instytutu Młodej Sztuki >>