Instytut Młodej Sztuki – Technomistycyzm

Aktualne

Związki nowych technologii z ezoteryką będą przedmiotem rozważań na najbliższym spotkaniu online.

Spotkanie online. Aby otrzymać link do spotkania należy wysłać zgłoszenie na adres: a.piekarska@galeriabielska.pl

Temat: Technomistycyzm. Związki nowych technologii z ezoteryką.

Duchowe poszukiwania Urszuli Broll i związanych z nią środowisk artystycznych, były niewątpliwie sprzężone z ówczesnym, dynamicznym rozwojem ruchu kontrkulturowego. Czy możemy wskazać na źródła obecnego wzrostu zainteresowania ezoteryką? Jak kształtuje się relacja współczesnego mistycyzmu i nowych technologii? Podczas spotkania spróbujemy prześledzić te zależności.

Ada Piekarska:
Instytut Młodej Sztuki rozpoczął się w styczniu tego roku. Spotkania odbywały się w galerii, a w czasie, gdy z powodu pandemii koronawirusa fizyczne spotkania były niemożliwe, z powodzeniem przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej. Choć tematy kolejnych zajęć były planowane w oparciu o aktualne wystawy, bardzo szybko wykroczyły daleko poza same sztuki wizualne. Instytut Młodej Sztuki stał się pewnego rodzaju forum, służącym dyskusji o roli sztuki we współczesnym świecie. Uczestnicy bardzo chętnie włączali się do omawiania takich zagadnień, jak choćby kryzys klimatyczny, czy aktualne spory społeczne, za każdym razem próbując osadzić je zarówno w perspektywie socjologicznej, jak i filozoficznej. Przeprowadzona ewaluacja zajęć jednoznacznie pokazała, że tego typu działalność edukacyjna, traktująca sztukę jako narzędzie służące krytycznej refleksji nad współczesnością, wzbudza duże zainteresowanie wśród młodych uczestników. Większość z nich zamierza dołączyć do kolejnego cyklu zajęć.

Instytut Młodej Sztuki – program edukacyjny Galerii Bielskiej BWA rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Bezpłatne zajęcia w formie spotkań dyskusyjnych, prowadzone były dwa razy w miesiącu. Do uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowało się blisko 30 młodych osób, zainteresowanych współczesną kulturą oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez galerię. Pandemia wymusiła organizowanie spotkań online. Od połowy czerwca ponownie spotkania organizowane są w scenerii wystaw w galerii.

Spotkania Instytutu Młodej Sztuki prowadzi jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.