Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Stany przejściowe – wernisaż

Aktualne

W autorskim wyborze dzieł z kolekcji kuratorka zachęca do przyjrzenia się stanom granicznym, punktom zwrotnym i obrzędom przejścia w różnych obszarach życia jednostki i społeczeństwa.

W piątek, 13 stycznia br. o godz. 18.00, tuż po uroczystym otwarciu wystawy „Stany przejściowe”, prezentującej autorski wybór prac z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA kuratorki Ady Piekarskiej, zapraszamy gości wernisażu na oprowadzanie kuratorskie.
Adzie Piekarskiej towarzyszyć będą w oprowadzaniu artyści uczestniczący w wystawie, wśród nich m.in. Nikita Krzyżanowska, Krzysztof Maniak czy Michał Gątarek.

Na wystawie pojawią się zarówno kanoniczne dzieła twórczyń i twórców debiutujących w ubiegłym wieku, jak i nowe, premierowo prezentowane prace, które trafiły do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w ostatnich latach. Zobaczymy obrazy, fotografie i instalacje.

Ada Piekarska:
„Stan przejściowy to moment pośredni między dwoma etapami, doświadczenie objęte warunkiem tymczasowości. Sama czynność „przechodzenia” odsyła nas z kolei do tradycji „obrzędów przejścia” – a więc punktów zwrotnych, stanów transgresji i sytuacji granicznych. Etap liminalny to także „krok w nieznane”, któremu towarzyszą zarówno strach, jak i fascynacja. Opisane sytuacje często przyjmują formę skodyfikowanych zachowań i rytuałów, które możemy odczytywać nie tylko w kategoriach metafizycznych, ale także politycznych. (…)
Wystawa „Stany przejściowe” jest okazją do przyjrzenia się wybranym momentom granicznym, praktykom rytualnym, chwilom przekroczeń. Ekspozycja zachęci również do dyskusji na temat możliwych „utopii tymczasowości”, a nawet transcendentalnych fantazji zwolenników technooptymizmu. Rytualny czas przemiany odsłania obszary życia objęte tabu”.

Artystki i artyści uczestniczący w wystawie: Paweł Baśnik, Jerzy Bereś, Urszula Broll, Bartosz Czarnecki, Martyna Czech, Michał Gątarek, Ryszard Górecki, Veronika Hapchenko, Maja Janczar, Ewa Juszkiewicz, Kijewski/Kocur, Bartosz Kokosiński, Adam Kozicki, Nikita Krzyżanowska, Wojciech Kubiak i Lidia Krawczyk, Przemysław Kwiek, Natalia LL, Krzysztof Maniak, Tadeusz Moskała, Teresa Murak, Paweł Olszewski, Bartek Otocki, Karol Palczak, Maria Pinińska-Bereś, Cyryl Polaczek, Marek Rogulski, Wilhelm Sasnal, Mikołaj Sobczak, Radek Szlęzak, Teresa Sztwiertnia, Stach Szumski, Jerzy Truszkowski, Janina Wiciejewska-Pochopień, Czesław Wieczorek.


Ada PiekarskaAda Piekarska – kuratorka sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk, aktywistka, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej. Kuratorka m.in. wystawy zbiorowej „Pole bitwy”, podejmującej temat konfliktu o prawo do interpretacji historii (Galeria Bielska BWA, 2020/2021) oraz wystawy prac Mikołaja Sobczaka pt. „Niebieskie zboże”, która stworzyła przestrzeń do dyskusji na temat marginalizowanych fragmentów historii oraz ich znaczenia w kształtowaniu zbiorowych tożsamości (Galeria Bielska BWA, 29.04–12.06.2022).
Na zdjęciu: Ada Piekarska w trakcie wernisażu wystawy „Niebieskie zboże”, z lewej Mikołaj Sobczak i Taras Gembik, fot. Krzysztof Morcinek

 

„Stany przejściowe” – wystawa z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA
Galeria Bielska BWA (sala górna)
13 stycznia – 26 lutego 2023
kuratorka: Ada Piekarska
Wernisaż i oprowadzanie kuratorskie: piątek, 13 stycznia 2023, godz. 18.00 (wstęp wolny).
Kolejne oprowadzanie kuratorskie odbędzie się w czwartek, 19 stycznia 2023 o godz. 17.00 (wstęp w cenie biletu).

W programie towarzyszącym wystawie także różnorodne warsztaty, spotkania i oprowadzania.
Więcej o wystawie oraz szczegółowy program wydarzeń w zapowiedzi wystawy na stronie galerii >>