Koncert muzyki Jana Sztwiertni

Aktualne

Bielskie Towarzystwo Muzyczne zaprezentuje utwory kompozytora, dla którego inspiracją była natura i beskidzkie pejzaże. Koncert w ogrodzie Willi Sixta.

Koncert odbędzie się w ogrodzie Willi Sixta w środę, 1 września br. o godz. 20.00.
Jan Sztwiertnia urodził się 1 czerwca 1911 jako obywatel Austro-Węgier w polskiej, niepełnej rodzinie w Hermanicach koło Ustronia. Od 10 roku życia był wychowankiem Ewangelickiego Domu Sierot w Ustroniu. Józef Pilch – historyk i pisarz pisał: „na organkach wygrywał każdą melodię, do innych instrumentów nie miał dostępu”. Od 1925 roku Jan Sztwiertnia był student Kolegium Nauczycielskiego w Cieszynie, w którym uczył się gry na skrzypcach oraz wiolonczeli; z tego okresu pochodzą pierwsze młodzieńcze kompozycje wokalne. W 1935 zapisał się do Szkoły Muzycznej w Cieszynie, gdzie zetknął się z Aleksandrem Brachockim uczniem Ignacego Jana Paderewskiego oraz Tadeuszem Prejznerem. Jego kolegami szkolnymi byli znakomici artyści: Stanisław Hadyna, Antoni Poćwierz, Karola Stryja. Następnie został przyjęty do Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Jan Sztwiertnia nie zdążył wyjechać na studia do Paryża, podobnie jak inny, młody i świetnie zapowiadający się kompozytor Witold Lutosławski (1913–1994). W czerwcu 1940 roku został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a stamtąd, po selekcji, do Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii (numer obozowy 4660), gdzie 29 sierpnia 1940 roku o godzinie 14.15 nastąpił tragiczny finał życia znakomicie zapowiadającego się kompozytora.
Jan Sztwiertnia czerpał inspirację z natury. Zachwycał się beskidzkimi pejzażami, w przypływie twórczego natchnienia komponował. Prof. Ryszard Gabryś powiedział: „…Był Sztwiertnia talentem miary szczególnej, bodajże najwięcej obiecującym z darowanych muzyce przez Ziemię Cieszyńską. Wielkości swojej z wyroków losu nie zdołał dopełnić”. Po II wojnie światowej, wdowa po Janie Sztwiertni wraz z dwoma synami zamieszkała w Bielsku-Białej.
W dorobku Jana Sztwiertni doliczono się 100 skomponowanych utworów, z których ocalało kilkadziesiąt.
Prezentowane podczas koncertu w ogrodzie Willi Sixta utwory pochodzą z rękopisów kompozytora, zostały opracowane a następnie wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wykonawcy:
Joanna Korpiela-Jatkowska – śpiew
Agata Adamczyk – fortepian
Urszula Mizia – wiolonczela
Adam Wagner – skrzypce

Bielskie Towarzystwo Muzyczne. „Nieznane perły muzyki polskiej – Jan Sztwiertnia”
Willa Sixta, ul. Adama Mickiewicza 24 (ogród)
środa, 1 września 2021, godz. 20.00 (wstęp wolny)

Wróć do tekstu „Galeria zmysłów w Willi Sixta” >>

logotyp obchodów 70 lecia połączenia Bielska i Białej

Mecenas Kultury

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X