Michał Slezkin, Jacek Świdziński – Pokój. Wernisaż wystawy

Aktualne

Podróże w czasie: na światowe spotkania młodzieży w powojennej socjalistycznej Warszawie i do realiów w okresie globalnej zimnej wojny. Komiks Świdzińskiego i gry Slezkina.

Tytuł wystawy „Pokój” łączy prezentację dwóch projektów: grę „Państwo” Michała Slezkina i głośny ostatnio komiks Jacka Świdzińskiego pt. „Festiwal”.
Pokoju chciał cały świat po zakończeniu w 1945 roku wojny światowej, ale jednocześnie w najlepsze trwała rywalizacja militarna, gospodarcza i ideologiczna pomiędzy blokami: wschodnim (satelity ZSRR), a zachodnim, demokratycznym (z USA na czele). W dobie wyścigu zbrojeń walka o pokój przybierała formy niemal karykaturalne.
Kuratorka wystawy Agata Smalcerz zapraszając do udziału w wystawie artystów różnych pokoleń: Michała Slezkina (ur. 1960) i Jacka Świdzińskiego (ur. 1988), pragnęła zaprezentować oryginalne, autorskie wizje wydarzeń, realiów historycznych i postaw ludzkich. Jest w nich miejsce na prawdę historyczną i dokument („Festiwal”), ale też ironię, dystans i zabawę (gra „Państwo”).
Jacek Świdziński stworzył komiks „Festiwal”, dokumentując w ten sposób wydarzenia V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, jaki odbył się w Warszawie latem 1955. Michał Slezkin z kolei prezentuje „Państwo” – historyczno-dyplomatyczną grę polegającą na tworzeniu fikcyjnych bytów politycznych i społeczeństw oraz kreowaniu relacji między nimi (grę rozpoczął ojciec artysty w 1947 roku).

Michał Slezkin, Jacek Świdziński – POKÓJ
12 kwietnia – 2 czerwca 2024
wernisaż, oprowadzanie autorskie i kuratorskie: piątek 12 kwietnia godz. 18.00, wstęp wolny
kuratorka: Agata Smalcerz

Czytaj więcej o wystawie „Pokój”, spotkaniu z Jackiem Świdzińskim i innych wydarzeniach towarzyszących wystawie >>