Oprowadzanie filozoficzne po wystawie grupy Twożywo „prze\T/rwanie”

Aktualne

Oprowadzanie filozoficzne to okazja do pogłębionej refleksji nad zagadnieniami, do których odnoszą się prace artystów.

Twożywo wskazuje na sprawy niewygodne, uwierające nas zarówno 20 lat temu, jak i dzisiaj. Zadaje pytania w formie zdań twierdzących lub orzekających, stale wymienia się przetworzonymi cytatami, przepowiedniami, morałami, a nawet porzekadłami: „Stagnacja”, „Tworzenie jest miłością”, „Antychryst będzie artyst”, „Emanacje słabości”, „Czystość jest?”, „Baw się i pracuj”, „Vive la révolution”. Prace Twożywa ciągle zadają te same pytania. Po prostu: o wierność naszych idei i sztywność naszych kręgosłupów (…).

Podążając za myślą Viléma Flussera, artyści wytrwale i niezmiennie stoją na straży stwierdzenia, że akt ludzkiej komunikacji jest jednocześnie aktem wolności; Twożywo zwraca się bezpośrednio do odbiorcy – przetrwamy to, czy przerwiemy?

Jarosław Hess – ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Uwaga Kultura, a także pomysłodawcą i współtwórcą Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi w Bielsku-Białej spotkania dyskusyjne Kawiarni Filozoficznej, a od kilku lat także spotkania Klubu Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej.


Oprowadzanie filozoficzne
31 marca 2022 o godz. 18:00
Galeria Bielska BWA, sala dolna

Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Czytaj więcej o wystawie >>