SKARBIEC – warsztaty z Kają Kusztrą

Aktualne

W trakcie warsztatów w Willi Sixta uczestnicy stworzą plakaty z motywami ze sztuki, rzemiosła i architektury ukraińskiej.

Kaja Kusztra, prowadząca warsztaty:
Jedną z form oporu wobec imperializmu jest tworzenie repozytoriów tekstów kultury ważnych dla społeczności doświadczających kolonizacji. Na warsztatach stworzymy razem serię informacyjnych plakatów opisujących charakterystyczne motywy ze sztuki, rzemiosła i architektury ukraińskiej. Podczas warsztatów między innymi przyjrzymy się zestawowi symboli, znanych jako Örnek, które są używane przez rzemieślników ze społeczności Tatarów Krymskich, przeanalizujemy styl Petrykivki i zagłębimy się w ornamentykę ceramiki kosowskiej.


Na warsztaty zapraszamy wszystkich, bez względu na stopień zaawansowania w umiejętnościach rysowania i malowania oraz wiek. Udział jest bezpłatny. Warsztaty poprowadzi Kaja Kusztra, polska projektantka, współzałożycielka i członkini Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik” i nauczycielka na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Kaja Kusztra – polska artystka i projektantka. Uczy komunikacji wizualnej na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest współzałożycielką i członkinią Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik”, nominowanego w 2022 roku do Paszportu Polityki w kategorii sztuk wizualnych. W jej pracach często pojawia się wątek szukania alternatywy dla szeroko rozumianego przywództwa. Jako projektantka współpracuje głównie z instytucjami kulturalnymi, między innymi Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacją Galerii Foksal, Galerią Monopol, BWA we Wrocławiu, Koalicją Antyfaszystowską, Galerią Arsenał, Fundacją Bęc Zmiana, Biurem Usług Postartystycznych. Jej prace pokazywane były podczas Kyiv Bienal, London Design Biennale, Brno Biennale, Dear Future, Salone del Mobile, Art Basel, Warszawy w Budowie i wielu innych.

SKARBIEC – warsztaty z Kają Kusztrą (SDK Słonecznik)
Willa Sixta, ul. A. Mickiewicza 24, Bielsko-Biała
13 stycznia 2024, godz. 13.00
wstęp wolny

Wydarzenie towarzyszy wystawie DEAR FUTURE VOL. 2 prezentowanej w Willi Sixta do 24 lutego 2024.
Czytaj więcej o wystawie >>

_

СХОВИЩЕ
воркшоп з Каєю Куштрою (SDK Słonecznik)

Однією з форм опору імперіалізму є створення сховищ культурних текстів, важливих для спільнот, що переживають колонізацію. На цьому воркшопі ми разом створимо серію інформативних плакатів, що описують характерні мотиви українського мистецтва, ремесла та архітектури. Під час воркшопу, серед іншого, ми розглянемо набір символів, відомих під назвою "Örnek", які використовують майстри кримськотатарської спільноти, проаналізуємо петриківський розпис та заглибимося в орнаментику косовської кераміки.

На воркшоп запрошуються всі охочі, незалежно від рівня володіння навичками малювання та живопису і віку. Майстер-клас проведе Кая Куштра, польська дизайнерка, співзасновниця та членкиня Солідарного дому культури "Słonecznik", викладачка Академії образотворчих мистецтв у Кракові.

Кая Куштра – польська художниця та дизайнерка. Викладає візуальну комунікацію в Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Співзасновниця та членкиня Солідарного дому культури "Słonecznik", номінованого у 2022 році на Паспорт політики в категорії візуального мистецтва. Пошуки альтернативи лідерству в широкому сенсі є частою темою в її творчості. Як дизайнерка співпрацює переважно з культурними інституціями, серед яких Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Національна галерея мистецтв “Zachętą", Музей мистецтв у Лодзі, Фонд галереї "Foksal", Галерея "Monopol", BWA у Вроцлаві, Антифашистська коаліція, Галерея "Arsenał ", Фонд "Bęc Zmiana” та Управління пост-мистецьких послуг. Її роботи були показані на Kyiv Bienal, Design Biennale, Brno Biennale, Dear Future, Salone del Mobile, Art Basel, Warsaw Under Construction та багатьох інших.

Адреса: Willa Sixta, ul. A. Mickiewicza 24, Bielsko-Biała
Дата: 13 січня 2024 року
13:00