Spotkanie z Katarzyną Kozyrą

Aktualne

Artystka opowie o Fundacji, którą założyła, by wspierać aktywność kobiet w obszarze kultury i sztuki oraz realizować projekty ważne w wymiarze społecznym i artystycznym.

Fundacja Katarzyny Kozyry powstała w 2012 roku. Jej założycielka Katarzyna Kozyra, znana polska artystka, opowie podczas spotkania o fundacji i realizowanych przez nią projektach. Jednym z nich była retrospektywna wystawa twórczości Urszuli Broll „Atman znaczy oddech” oraz książka towarzysząca wystawie, z uszeregowanym chronologicznie katalogiem blisko stu pięćdziesięciu prac Urszuli Broll, kalendarium życia i twórczości oraz tekstami i esejami o artystce i jej sztuce. Pierwsza odsłona tej wieńczącej projekt wystawy miała miejsce w 2020 roku w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, druga w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze (2021). W Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej wystawa prezentowana będzie od 21 stycznia do 20 lutego 2022 roku. Kuratorką wystawy jest Janina Hobgarska. Partnerem wystawy jest Fundacja Katarzyny Kozyry.

Janina Hobgarska, kuratorka wystawy:
Fundacja od początku swojej działalności skupia się na sztuce kobiet, prezentuje i dokumentuje ich osiągnięcia oraz ułatwia dostęp do i informacji. Jednym z wieloletnich projektów Fundacji jest Discovering and Rediscovering Female Artists, w ramach którego w latach 2019–2020, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono całościowe opracowanie twórczości Urszuli Broll.
W 2021 roku Fundacja wystartowała z działaniem platformy Secondary Archive – programu badawczego i bazy online upowszechniającej praktykę artystyczną kobiet Europy Środkowo-Wschodniej. Archiwum składa się z wypowiedzi artystycznych i pokazuje dotychczas nieznane strony biografii i praktyki artystek, wśród których, obok kluczowych postaci kobiecych, można zobaczyć nazwiska tych, które zostały zmarginalizowane, zaniedbane, zapomniane lub mało znane szerokiej publiczności. W Archiwum znajdują się historie ponad 240 artystek z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W tym i następnym roku będą trwały prace nad rozbudową Secondary Archive. Nowa edycja projektu jest wspierana przez Unię Europejską w ramach programu House of Europe.

Spotkanie z Katarzyną Kozyrą poprowadzi Agata Smalcerz.

Katarzyna Kozyra – urodzona w Warszawie w 1963 roku.
Autorka performansów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Laureatka m.in. nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa 2011) i Paszportu „Polityki” (Warszawa 1997). Stypendystka DAAD (Berlin 2003) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork 2000). 
Otrzymała honorowe wyróżnienie na 48. Biennale Sztuki w Wenecji za instalację wideo „Łaźnia męska” prezentowaną w Polskim Pawilonie. W 2011 roku uzyskała stopień doktora na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wpływowy amerykański portal „The Huffington Post” zaliczył Katarzynę Kozyrę do grona dziesięciu najważniejszych artystek nowego milenium. Działania Kozyry przyczyniły się do powstania tzw. sztuki krytycznej, a także miały istotny wpływ na kształt współczesnej kultury. Do różnorodnego ouvre Kozyry zaliczają się prace tak odmienne, jak praca dyplomowa z 1993 roku – „Piramida zwierząt”, instalacja wideo „Święto wiosny”, czy szeroko zakrojony projekt z lat 2003–2008 „W sztuce marzenia stają się rzeczywistością”. Od 2012 roku artystka pracuje nad projektem realizowanym w Izraelu – „Szukając Jezusa” – w którym bada sposoby realizacji wiary, jej miejsce oraz rolę w dzisiejszym świecie. 
W 2012 roku artystka otworzyła Fundację Katarzyny Kozyry, która koncentruje swoje działania na wspieraniu aktywności kobiet w obszarze kultury i sztuki, podejmując projekty o znaczącym wymiarze społecznym oraz artystycznym.

Spotkanie z Katarzyną Kozyrą
Galeria Bielska BWA
sobota, 22 stycznia 2022, godz. 12.00
Spotkanie poprowadzi Agata Smalcerz, historyczka sztuki, kuratorka, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

___________________________________________________________________________________

Uwaga! Ilość widzów oraz uczestników spotkań będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia związanymi z reżimem sanitarnym obowiązującym w pandemii.
Obowiązujący limit osób* przebywających jednocześnie w salach wystawowych:
Galeria Bielska BWA: górna sala – 17 osób, dolna sala – dziewięć osób

*Osoby zaszczepione, które okażą przy wejściu do galerii certyfikat covidowy, nie będą wliczane do limitu osób mogących wejść na salę.
__________________________________________________________________________

Czytaj więcej o Fundacji Katarzyny Kozyry i artystce  >>

Czytaj więcej o wystawie malarstwa Urszuli Broll „Atman znaczy oddech” >>