Sztuka poznawana dotykiem – oprowadzania

Aktualne

Galeria zaprasza osoby niewidome i niedowidzące na oprowadzania po wystawie „Dotyk Sztuki/Touch of Art” – całkowicie dostosowanej do percepcji dotykowej.

Galeria Bielska BWA zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w oprowadzaniach po wystawie połączonych ze zwiedzaniem haptycznym, umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym kontakt ze sztuką poprzez wykorzystanie zmysłu dotyku.
Po raz pierwszy galeria zaprasza na zwiedzanie haptyczne wystawy, całkowicie przystosowanej do poznawania sztuki przy pomocy dotyku – to wystawa „Dotyk Sztuki/Touch of Art”. Dotąd takie oprowadzania dotyczyły wybranych dzieł.

Prezentowana w Galerii Bielskiej BWA od 19 stycznia 2024 roku wystawa jest pokłosiem projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art, zainicjowanego w 2019 roku i realizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założeniem projektu było przygotowanie ekspozycji w pełni dostosowanej do percepcji dotykowej. Tak powstała wystawa prezentująca dzieła sztuki haptycznej, zrealizowane przez 40 artystów.
Wystawa została zaprojektowana i przygotowana przez zespół ekspertów, w tym tyflodydaktyków, tyflopedagogów, akademików oraz osoby pracujące na co dzień z osobami niewidomymi.
Kuratorami projektu są dr Anna Beata Barańska i dr Radosław Skóra.

Anna Beata Barańska:
Zwiedzanie tego typu ekspozycji ze względu na jej multisensoryczny charakter, to świetna okazja aby zanurzyć się w świecie sztuki współczesnej, odkryć ją, poczuć, posłuchać a nawet posmakować. Dla pełniejszego odbioru prac, została przygotowana dla eksponatów audiodeskrypcja, która ma za zadanie przekazać drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Dla odbiorców widzących zmysłem dominującym do odbioru sztuki jest wzrok i na co dzień w galerii czy muzeum nie mają możliwości swobodnego dotykania dzieł. 

Serdecznie zapraszamy do wizyt w galerii oraz do umawiania spotkań z oprowadzaniem po wystawie. Propozycje adresujemy do stowarzyszeń i związków zrzeszających osoby niewidome i niedowidzące, a także do osób indywidualnych. Wystawa jest otwarta do 25 lutego.
Widzów oprowadzać będzie Karolina Zięba, edukatorka Galerii Bielskiej BWA.
Zapisy na adres: k.zieba@galeriabielska.pl


Karolina ZiębaKarolina Zięba
Filmoznawczyni, animatorka kultury.
Prowadzi i koordynuje warsztaty,
przygotowuje gry edukacyjne
związane z prezentowanymi wystawami
sztuki współczesnej i wydarzeniami
w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta
– reprezentuje galerię w kontaktach
ze szkołami i instytucjami kultury.
Fot. Julia Ogińska


Czytaj więcej o wystawie „Dotyk Sztuki/Touch of Art” >>

Kliknij w link do opisu i audiodeskrypcji prezentowanych prac >>

___________________________________________________________________________________________

Oto pierwsze umówione oprowadzania grupowe. Oprowadzania są otwarte dla indywidualnych osób z dysfunkcją wzroku i ich opiekunów. Zapraszamy.

– 23 stycznia 2024, godz. 12.00 –  grupa z Koła Grodzkiego Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku-Białej
14 lutego 2024, godz. 11.00 – grupa z Bielsko-Bialskiego Koła Ziemskiego Okręgu Śląskiego
Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku-Białej