Aktualne

Oprowadzania po zabytkowej willi i wystawie „Dla Johanne i Anny” w językach polskim i ukraińskim. Na najbliższe, w języku polskim, zapraszamy w sobotę, 22 lipca 2023 o godz. 16.00.

Jakie tajemnice kryje Willa Sixta? Jaka historia wiąże się z jej pierwszymi mieszkańcami? Jak wyglądało Bielsko w XIX wieku? Co łączy wystawę dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA pt. „Dla Johanne i Anny” z losem żon Teodora Sixta?

Na te i inne pytania odpowiedzą przewodniczki Galerii Bielskiej BWA: Ala Gocka i Julia Ogińska, oprowadzające chętnych widzów po zabytkowej Willi Sixta oraz po wystawie „Dla Johanne i Anny”.

Czytaj więcej o wystawie Dla Johanne i Anny >>

Oprowadzania odbywają się z reguły raz w miesiącu, w wybrane soboty w godzinach popołudniowych. Planowane są naprzemienne oprowadzania w języku polskim i ukraińskim.

Czytaj więcej o Willi Sixta >>

______________________

Ala Gocka – historyczka sztuki, przewodniczka po muzeach Amsterdamu, edukatorka w Galerii Bielskiej BWA.
Kontakt: a.gocka@galeriabielska.pl

Julia Ogińska – artystka, edukatorka i przewodniczka Galerii Bielskiej BWA, absolwentka Żytomierskiego Kolegium Kultury i Sztuki im. Iwana Ogienki (2015) oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (2019).
Kontakt: j.oginska@galeriabielska.pl 

 

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"