Warsztaty TREŚĆ W ZNAKU / O BOBRACH SŁÓW KILKA

Aktualne

Malowanie obrazów… niekoniecznie przy użyciu farby. Tworzenie własnych artystycznych komentarzy.

TREŚĆ W ZNAKU – warsztaty towarzyszące wystawie Ireneusza Walczaka
Czy plama i kolor mogą być nośnikiem treści? Przeżyte zdarzenia, myśli i emocje uwidocznione w twórczości Ireneusza Walczaka stanowią główną wartość jego malarstwa. Celem warsztatów będzie odczytanie znaczenia prac, poznanie ich kontekstu, a następnie uczestnicy zajęć – posługując się znakiem, figurą i barwą – zbudują swój własny obraz, który będzie komentarzem do znanej im rzeczywistości.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich.


O BOBRACH SŁÓW KILKA – warsztaty towarzyszące wystawie Piotra C. Kowalskiego
Warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, podczas których uczestnicy zapoznają się z tytułowym bobrem, głównym bohaterem wystawy Piotra C. Kowalskiego. Uczestnicy zajęć będą tworzyć prace w różnych technikach plastycznych. W trakcie oprowadzania po wystawie dzieci odkryją m.in., że do namalowania obrazu niekonieczne jest użycie farby. Usłyszą o tym, jak artysta przenosi do galerii artefakty powstałe w naturze i wykorzystuje je w swoich pracach.

Cena: 10 zł / os.

Prowadzenie: Małgorzata Krzempek, edukatorka artystyczna, Galeria Bielska BWA.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 
pod nr tel.: 501 521 728 lub poprzez korespondencję na adres mailowy: m.krzempek@galeriabielska.pl 

Czytaj więcej o wystawach:
Ireneusz Walczak ZEITGEIST >>
Piotr C. Kowalski BARDZO BOBRA WYSTAWA NIE BARDZO DOBRYCH BOBRÓW I NIE TYLKO >>