Wyrwane z niepamięci – wernisaż wystawy Michała Klisia

Aktualne

Prezentacja wszechstronnej twórczości Michała Klisia, to mocny artystyczny akcent na 70-lecie połączenia Bielska i Białej.

Podczas piątkowego ( 3 września, godz. 17.00) otwarcia wystawy prac Michała Klisia zatytułowanej „Wyrwane z niepamięci. Malarstwo, grafika, rysunek, plakat, fotografia” (3 września 2021, godz. 17.00), z pewnością nie zabraknie wspomnień. Cała twórczość artysty jest autobiograficzną opowieścią o sprawach ważnych. Będą wspomnienia z rodzinnych Łodygowic, czasów bielskiego „plastyka”, studiów i pracy akademickiej, a także o wielu etapach wszechstronnej twórczości.
Michał Kliś, to znany malarz, rysownik, grafik, plakacista; od 1974 roku nauczyciel akademicki, rektor pierwszej kadencji Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; od 2000 roku profesor zwyczajny. Urodzony 13 września 1945 roku w Bielsku-Białej. Łodygowianin. Absolwent bielskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1964). Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach w latach 1969–1974.

Agata Smalcerz, kuratorka wystawy:
Na wystawie prezentowane są prace z różnych lat, zaczynając, co znamienne, od młodzieńczych fotografii z lat 60. XX wieku. To z nich wyłania się realistyczny świat, który artysta w późniejszych pracach transponował na inne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, grafikę. Michał Kliś nie pokazywał ich zwykle na wystawach, traktując jako wprawki artystyczne; dziś tamte kadry sprzed pół wieku powracają jako pełnoprawne dzieła sztuki, o ogromnej sile wyrazu.

okladka katalogu klisiaWystawie towarzyszy katalog z tekstami kuratorki wystawy Agaty Smalcerz pt. „Powrót do utraconej krainy”; Irmy Koziny zatytułowany „Nostalgia śmierci czy rozbudzanie apetytu na życie? Fotograficzne relikty z lamusa profesora Michała Klisia” oraz Teresy Dudek Bujarek „Depozytariusz pamięci”.
W katalogu – oprócz reprodukcji wybranych prac malarskich, graficznych i rysunkowych Michała Klisia – znajduje się imponujący zbiór ponad 160 fotografii z archiwum artysty.

Zdjęcia archiwalne ukazują rodzinną wieś artysty – położone u stóp Beskidu Żywieckiego Łodygowice. Widać inspirujące artystę łodygowickie podgórskie pejzaże i realia wiejskiego, surowego, pracowitego życia w drugiej połowie XX w., a przede wszystkim najbliższą rodzinę: dziadków zajmujących się gospodarstwem i uprawiających rolę, a także kolejne pokolenia żyjące już w mieście, ale utrzymujące mocne więzi z przodkami i łodygowicką ojcowizną. Nie brak zdjęć żony – Kruszynki, dzieci i wnuków. Fotografie dokumentują także lata szkolne Michała Klisia w Łodygowicach i Bielsku-Białej, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Krakowie, a także postaci nauczycieli i artystów, których spotykał na swojej twórczej drodze, nazywając ich po dziś dzień swoimi Mistrzami.
Na zdjęciu: okładka katalogu wystawy, proj. Jerzy Rupik
Katalog w sklepie internetowym galerii >>

***
W 2021 roku mija 70. rocznica połączenia Bielska i Białej. W Galerii Bielskiej BWA z tej okazji prezentowane będą wystawy artystów o uznanym dorobku, reprezentujących bielskie środowisko plastyczne. W piątek, 3 września o godz. 17.00 w galerii odbędą się wernisaże wystawy malarstwa Teresy Sztwiertni pt. „Utajone” oraz twórczości Michała Klisia „Wyrwane z niepamięci”.
Natomiast w Klubokawiarni Aquarium otwarta zostanie wystawa fotografii prof. Janusza Tylmana, znanego operatora i realizatora związanego z Łódzką Szkołą Filmową (piątek, 3 września, godz. 17.00).

Czytaj więcej o wystawie Michała Klisia „Wyrwane z niepamięci” i wydarzeniach towarzyzących >>

Więcej informacji o wydarzeniach artystycznych w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta z okazji Dni Bielska-Białej oraz obchodów 70-lecia połączenia Bielska i Białej  >>

Wystawa w programie obchodów 70 rocznicy połączenia Bielska i Białej

logotyp obchodów 70 lecia połączenia Bielska i Białej

Mecenas Kultury