Wystawy SENS ŻYCIA i ŻYCZENIE – warsztaty i lekcje

Aktualne

Zapraszamy nauczycieli i opiekunów grup na warsztaty, lekcje i oprowadzania dla grup zorganizowanych.

Z myślą o młodszych odwiedzających przygotowaliśmy program warsztatów, które w ciekawy sposób nawiązują do tematyki wystaw. Podczas spotkania oglądamy i omawiamy prace artystów, a następnie wykonujemy indywidualne lub grupowe prace plastyczne. Warsztaty oswajają uczestników z zagadnieniami związanymi ze sztuką, a podczas zwiedzania dzieci zdobywają nowe kompetencje potrzebne do zrozumienia sztuki.

Z kolei Lekcje w galerii to zajęcia teoretyczne dotykające określonego zagadnienia powiązanego z daną wystawą. Do każdej ekspozycji proponujemy kilka tematów do wyboru, a następnie prowadzimy zajęcia łącząc teorię z dyskusją oraz interpretacją dzieł za pomocą różnych metod warsztatowych. Lekcje rozwijają umiejętności analizy, interpretacji i budowania wypowiedzi.


WARSZTATY

Czas trwania: ok. 90 min
Koszt: 15 zł za osobę

Prowadzenie: Karolina Zięba – edukatorka Galerii Bielskiej BWA, absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, organizatorka wydarzeń w sferze kultury.
Informacje, zapisy: edukacja@galeriabielska.pl


Lekcje w Galerii

Sugerowany wiek: 13–19 lat
Czas trwania: 45–60 min
Koszt: 10 zł za osobę

Prowadzenie: Karolina Zięba – edukatorka Galerii Bielskiej BWA, absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, organizatorka wydarzeń w sferze kultury.
Informacje, zapisy: edukacja@galeriabielska.pl

Czytaj więcej o wystawie ŻYCZENIE >>

Czytaj więcej o wystawie SENS ŻYCIA >>