Aktualne

Oprowadzanie po wystawie „Kunszt IV. Kolekcja orońska” dla osób niewidomych i niedowidzących.

Galeria Bielska BWA już kilkakrotnie organizowała oglądanie wystaw za pomocą dotyku dla osób niedowidzących i niewidomych. Kolejnym oprowadzaniem ze zwiedzaniem haptycznym będzie wystawa rzeźby Kunszt IV. Kolekcja orońska.
Zwiedzającym będą towarzyszyć pracownicy merytoryczni galerii, którzy opowiedzą o pracach oraz umożliwią poznanie wybranych rzeźb za pomocą dotyku.

Grażyna Cybulska, historyk sztuki, Galeria Bielska BWA:
Kontakt z dziełem sztuki to przeżycie estetyczne płynące ze zmysłów, dostarczające wielu wrażeń. Doświadczamy piękna, przyjemności, poruszenia intelektualnego. Oglądanie dzieła, skupienie na nim wzroku, wydaje się być najważniejszym elementem poznania. Jednakże nie wszyscy mają możliwość bezpośredniego oglądu. Osoby z ograniczeniem widzenia muszą wykorzystać inny zmysł – dotyk. 
Haptyczne poznawanie obiektów artystycznych – poprzez dotykanie – nie może towarzyszyć wszystkim wystawom, co jest uwarunkowane wieloma względami, np. zakazem dotykania dzieł ze względu na materiał i sposób wykonania, płaskości obrazu, oprawy pracy za szybą i innych. Jednak kiedy tylko pojawia się sposobność „oglądania poprzez dotyk”, Galeria Bielska BWA umożliwia osobom niedowidzącym i niewidomym takie zwiedzanie. Obecna wystawa „Kunszt IV. Kolekcja orońska”, prezentująca rzeźbę, jest doskonałą okazją by zaprosić na nią osoby niewidome i niedowidzące. Kilkanaście wybranych dzieł autorstwa najwybitniejszych polskich artystów będzie można dotykać (w rękawiczkach) i kontemplować. Dłuższe zatrzymanie się przy rzeźbie, poznanie dynamiki kształtów, faktury i materii, rozpoznanie techniki, a także domyślanie się nastroju barw, stworzy warunki do refleksji. Wspólnie będziemy starali się odkryć, jaką historię opowiada dzieło, czy stawia przed widzem jakieś pytania, czy może inspirować do własnej kreacji, czy uwrażliwia człowieka.

Oprowadzanie odbędzie się w środę, 13 lutego 2019, godz. 12.00.