15. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych

Organizowany od lat w Bielsku-Białej konkurs jest ważnym przeglądem umiejętności warsztatowych oraz inwencji i aspiracji młodych plastyków.

Konkurs, organizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, obejmuje twórczość młodzieży kształcącej się w szkołach plastycznych – publicznych i niepublicznych – w klasach maturalnych lub przedmaturalnych w latach 2019–2022.

Biennale jest ważnym przeglądem umiejętności warsztatowych oraz inwencji i aspiracji młodych plastyków. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz cała wystawa pokonkursowa odzwierciedlają, jak szkoły średnie realizują program kształcenia artystycznego uczniów, takie jego elementy, jak m.in. znajomość zasad komponowania, obserwacja natury oraz poprawność budowy formy i przestrzeni, jak również umiejętność operowania szerokim spektrum środków wyrazu.

15. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych
Galeria Bielska BWA (sala górna)
26 lutego – 13 marca 2022
Finisaż: 8 marca (wtorek) o godz. 11:00

Czytaj o zwycięzcach, zobacz fotorelację Joanny Chudy z otwarcia w Galerii Bielskiej BWA poprzedniego, 14. Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych >>