Instytut Młodej Sztuki w Galerii Bielskiej BWA

Aktualne

Program edukacyjny obejmujący kulturę współczesną: ciekawe lektury i wystawy, interpretacja dzieł sztuki, krytyczne myślenie, dyskusja i aktywność. Zapisz się!

Instytut Młodej Sztuki to cykl spotkań, podczas których uczestnicy poszerzają wiedzę na temat kultury współczesnej, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, formułowania opinii i interpretacji dzieł sztuki w oparciu o aktualne wystawy prezentowane w Galerii Bielskiej BWA, a także wybrane teksty kultury. Formuła zajęć pozwala na aktywną dyskusję.
Dodatkowo uczestnicy/uczestniczki programu będą mieli/miały możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu bieżących wydarzeń w galerii.
Zajęcia są bezpłatne. Będą prowadzone dwa razy w miesiącu, w wybrany dzień roboczy po południu, od października 2021 do czerwca 2022 roku. Udział w programie będzie potwierdzony dyplomem.
Program jest skierowany do uczennic/uczniów szkół średnich i studentek/studentów dowolnych kierunków zainteresowanych kulturą współczesną.
Instytut Młodej Sztuki prowadzi Ada Piekarska, kuratorka sztuki, autorka programu IMS:

Aby zgłosić chęć udziału w programie, prosimy o kontakt mailowy: a.piekarska@galeriabielska.pl
W treści należy podać informacje o sobie (wiek, szkoła) oraz krótko uzasadnić motywację uczestnictwa w programie IMS. Ilość miejsc ograniczona.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2021 roku.

Ada Piekarska, autorka programu IMS:
Instytut Młodej Sztuki to program edukacyjny Galerii Bielskiej BWA, który rozpoczął się w styczniu 2020 roku. Za nami wiele godzin zajęć, których znaczną część wypełniały wspólne dyskusje. Spotkania odbywały się w przestrzeni kolejnych wystaw, a w czasie, gdy z powodu pandemii fizyczne spotkania były niemożliwe, z powodzeniem przenieśliśmy się do przestrzeni wirtualnej.
Choć tematy kolejnych zajęć były planowane w oparciu o aktualne wystawy, bardzo szybko wykroczyły daleko poza same sztuki wizualne. Cykl rozpoczęliśmy od omówienia roli, jaką naszym zdaniem pełni galeria sztuki współczesnej. Poznawaliśmy metody analizy dzieł, przebrnęliśmy przez wiele nurtów sztuki, począwszy od nowych mediów, przez land art, po rosyjski akcjonizm i sztukę protestu. Instytut stał się pewnego rodzaju forum, służącym dyskusji o współczesnym świecie. Podczas zajęć omawialiśmy zagadnienia związane m.in. z kryzysem klimatycznym, kryzysem idei postępu, z teorią postkolonialną, a nawet z nowymi modelami polityki ekonomicznej. Nie unikaliśmy rozmów o aktualnych sporach społecznych, każdorazowo próbując osadzać je w perspektywie socjologicznej, jak i filozoficznej. W ramach „ćwiczeń z wyobraźni” przewidywaliśmy możliwe scenariusze przyszłości.
Głęboko wierząc w to, że sztuka ma szansę odgrywać jedną z kluczowych ról w kształtowaniu solidarnego, tolerancyjnego, a także pełnego troski i empatii społeczeństwa, zamierzamy kontynuować program Instytutu, włączając do niego kolejne uczestniczki i uczestników. Grupa, którą do tej pory udało nam się wspólnie stworzyć, stanowi szczególną, bo wyróżniającą się czynną i czujną postawą wobec rzeczywistości, część publiczności Galerii Bielskiej BWA.

Ada Piekarska – kuratorka sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk, aktywistka, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej.

Czytaj o poprzednich edycjach Instytutu Młodej Sztuki:
Podsumowanie I cyklu spotkań IMS >>
>>