AUKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ UKRAINY

Aktualne

Podczas finisażu 5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych odbędzie się aukcja prac przekazanych przez bielskich artystów na rzecz pomocy Ukrainie.

Artyści uczestniczący w 5. Bielskim Festiwalu sztuk Wizualnych ofiarowali prace, które zostaną zlicytowane podczas finisażu wystawy – 28 sierpnia 2022. Całkowity dochód zostanie przekazany organizacjom prowadzącym działania pomocowe w Ukrainie.

Prace przeznaczone na licytację można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej, czynnej od 24 czerwca do 28 sierpnia w Willi Sixta, ul. Mickiewicza 24. Lista prac i reprodukcje prezentowane będą na stronie galerii.

Czytaj więcej o 5. BFSW  >>

Zobacz program wernisażu wystawy >>

Aukcja charytatywna na rzecz Ukrainy
28 sierpnia 2022, w godz. godz. 16.00–18.00
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11