Krystyna Czerni – Prace nad katalogiem

Aktualne

Piąty, ostatni wykład dr Krystyny Czerni z cyklu poświęconego Jerzemu Nowosielskiemu.

Tym razem najsłynniejsza biografka artysty zaprezentuje stan badań nad sztuką sakralną Jerzego Nowosielskiego. Artysta stworzył liczne projekty, częściowo zrealizowane w kościołach katolickich oraz cerkwiach unickich i prawosławnych w Polsce i na świecie.

Wykłady, organizowane raz w miesiącu, towarzyszą wystawie Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka pt. „Spotkanie”, jaką Galeria Bielska BWA otwarła 7 stycznia 2023 roku, dokładnie w 100. rocznicę urodzin Jerzego Nowosielskiego, nawiązując tytułem do spotkania obu twórców podczas realizacji kościoła Ducha Świętego w Tychach: Stanisław Niemczyk był autorem niezwykłego projektu architektonicznego tyskiego kościoła, zaś Jerzy Nowosielski na wewnętrznych ścianach świątyni zrealizował swoje słynne polichromie. Pierwszy wykład poświęcony tej współpracy, pt. „Największe dzieło sakralne Jerzego Nowosielskiego. Kościół pw. Ducha Świętego w Tychach”, dr Krystyna Czerni wygłosiła podczas styczniowej sesji poświęconej twórczość Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka. Kolejne wykłady nosiły tytuły: „Między tradycją a awangardą. Bogactwo odwołań do sztuki dawnej w sztuce Jerzego Nowosielskiego”, „Malarska dwujęzyczność Jerzego Nowosielskiego. Związki między abstrakcją a ikoną w monumentalnych projektach sakralnych”, „Malarz w piekle – walka z manichejską wizją rzeczywistości w myśli i sztuce Jerzego Nowosielskiego”.

dr Krystyna Czerni – urodzona w 1957 roku w Gliwicach, polska krytyk i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, wnikliwa badaczka życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego, jest autorką m.in. biografii artysty „Nietoperz w świątyni”, która trafiła do finału Nagrody Literackiej Nike.
W czasie studiów była współpracownikiem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Członkini redakcji miesięcznika „Znak” (1992–1996), gdzie redagowała dodatek poświęcony kulturze współczesnej. Następnie pracowała m.in. w Telewizji Kraków. Do 2017 związana z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie współpracuje z IRSA. Autorka licznych tekstów o sztuce, a także programów telewizyjnych opartych na wywiadach z artystami. W 2017 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

 

Krystyna Czerni – Prace nad Katalogiem Sztuki Sakralnej Jerzego Nowosielskiego 
piątek, 12 maja 2023, godz. 18.00
Galeria Bielska BWA – Willa Sixta, ul. Adama Mickiewicza 24
wstęp wolny

Czytaj więcej o wystawie Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka „Spotkanie”, o samych artystach, wydarzeniach towarzyszących, zobacz fotorelacje >>

Zapisy wideo z wykładów